گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ساختار رشته ام بی ای دانشگاه UPM

 

ساختار رشته ام بی ای

ساختار رشته ام بی ای به ترتیب زیر می باشد :

 

30 واحد

10 واحد اصلی 3ساعت برای هر واحد

12 واحد

4 واحد انتخابی (در زمینه رشته انتخابی)

6 واحد

تحقیقات یا پروژه

48 واحد

جمع کل ساعتها

دروس اصلی (30 ساعت آموزش)

·         حسابرسی برای تصمیم گیری

·         تجارت قانون و اخلاق

·         مدیریت عملیات

·         مدیریت مالی

·         مدیریت سیستم اطلاعات

·         اقتصاد مدیریتی

·         مدیریت بازاریابی

·         مدیریت منابع انسانی

·         رفتار سازمانی

·         مدیریت استراتژیک

 

دروس اختیاری

دانشجویان ملزم به ثبت نام 2 واحد اختیاری که توسط دانشکده مورد نظر پیش بینی شده و در ارتباط با رشته خودشان می باشد هستند وهمچنین ملزم به انتخاب 2 واحد دیگر از میان لیست انتخابی که مربوط به رشته خودشان می باشد هستند .دانشجویان رشته ام بی ای (مدیریت عمومی) بایدهر کدام از چهار واحد خود را در یک زمینه خاص بگذرانند . دانشجویانی که رشته آنها مدیریت شرکتی می باشد ملزم به ثبت نام در 4 واحد انتخابی اصلی که مربوط به رشته آنهاست می باشند .

 

دروس اصلی رشته

پیش نیاز

دروس انتخابی هر رشته

پیش نیاز

1.تحلیل سرمایه گذاری

1.مدیریت مالی

1.امور مالی شرکتی

2.تجزیه و تحلیل مالی 

3.تجزیه و تحلیل امنیتی و تئوری پورتفولیو 

4.موسسات و بازارهای مالی

5.طرح مالی

  6.موضوعات خاص مالی : امور مالی اسلامی

7.موضوعات جاری در امور مالی

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

2.امور مالی بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.مدیریت مالی تحلیل سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقات و پروژه

به عنوان یکی از ملزومات رشته ام بی ای ، هر دانشجو ملزم به کامل کردن یک مورد تحقیقاتی یا یک پروژه تحقیقاتی در پایان 3 ماهه می باشد . هر دانشجو ملزم به مشخص کردن یک سوپروایزر می باشد که می تواند در مورد نوشتن یا کامل کردن پروژه تحقیقاتی به او کمک کند و یا او را راهنمایی کند .  

 

دروس رشته ها و ساعات آموزشی آنها

کارشناسی ارشد مدیریت (فن آوری اطلاعات) (MM(IT))

  

دروس اصلی رشته

دروس انتخابی هر رشته

پیش نیاز

1.رفتار مشتری

2.تحقیقات بازاریابی

1.استراتژی بازاریابی

2.مدیریت زنجیره عرضه

3.مدیریت خرده فروشی

4.بازاریابی خدمات

5.مدیریت پیشرفت

6.بازاریابی فن آورری

7.بازاریابی الکترونیکی

8.بازاریابی بین المللی

9.بازاریابی جهانی

10.موضوعات جاری در بازاریابی

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی برای تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

 

ساختار رشته

ساختار کارشناسی ارشد مدیریت(فن آوری اطلاعات) به شرح زیر می باشد :

دروس اصلی (27 ساعت آموزش)

·         اقتصاد مدیریتی

·         حسابرسی برای تصمیم گیری

·         مدیریت عملیات

·         رفتار سازمانی

·         مدیریت مالی

·         مدیریت بازاریابی

·         مدیریت منابع انسانی

·         مدیریت سیستم های اطلاعاتی

·         مدیریت استراتژیک

 

دروس اصلی رشته

دروس انتخابی هررشته

پیش نیاز

1.مدیریت توسعه و آموزش

2.ارتباطات صنعتی

1.ارتباط برای مدیران

2.مدیریت خسارت

3.توسعه سازمانی

4.مدیریت چند فرهنگی

5.موضوعات جاری در مدیریت منابع انسانی

 

 

 

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی برای تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

 

واحدهای تخصصی(15 واحد)

·         تجارت الکترونیک

·         مدیریت پروژه نرم افزار

·         مدیریت امنیت شبکه

·         توسعه سیستم اطلاعات

·         سیستم تجارت هوش

 

دروس اصلی رشته

 

دروس انتخابی هر رشته

 

پیش نیاز

1.مدیریت و سیاست تجارت بین الملل

2.تجارت بین الملل

1.موضوعات جاری در تجارت بین الملل

2.بازاریابی بین المللی

3.مدیریت چند فرهنگی

4.مدیریت منابع انسانی بین المللی

5.امور مالی بین الملل

6.اقتصاد مدیریتی

7.مدیریت منابع انسانی

8.مدیریت عملیات

9.مدیریت بازاریابی

10.حسابرسی برای تصمیم گیری

11.رفتار سازمانی

12.مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری یک پیش نیاز برای امور مالی بین المللی می باشد.

دانشجویان ملزم به ثبت نام در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری پیش از ثبت نام در امور مالی بین المللی می باشند . بنابراین هزینه های اضافی باید محاسبه گردد

 

آزمون جامع

در پایان دوران تحصیل ، دانشجویان ملزم به ثبت نام برای آزمون جامع می باشند . این آزمون نوشتاری شامل تمامی موضوعاتی است که در طول دوران تحصیل به آن پرداخته شده است . یک دانشجو تنها زمانی می تواند فارغ التحصیل شود که در این آزمون قبول شده باشد .

 

دروس اصلی رشته

پیش نیاز

1. مدیریت شرکتی

2.  اداره شرکتی

3.  دبیری شرکت

4.   مسئول روابط اجتماعی شرکت

 

 

 

1.  اقتصاد مدیریتی

2.  مدیریت منابع انسانی

3. مدیریت عملیات

4.  مدیریت بازاریابی

5.  حسابرسی برای تصمیم گیری

6. رفتار سازمانی

7.  مدیریت مالی

 

 

27 واحد

9 واحد اصلی

15 واحد

5 واحد تخصصی

-

 آزمون جامع

42 واحد

جمع کل ساعتها

 

کارشناسی ارشد علوم 

ساختار رشته

برنامه کارشناسی ارشد علوم از چهار مرحله تشکیل شده است :

 


 
مرحله اولواحد درسی (12 واحد) 
2 واحد اصلی (6 واحد)


    -
روش تحقیق


    -
آمار تجارت


 
دادن سمینار (3 واحد)


    -
سمینار در زمینه مدیریت / بازاریابی / مالی / حسابداری


 
دروس تئوری (3 واحد)


    -
دروس تئوری در زمینه مدیریت / بازاریابی / مالی / حسابداری


 
مرحله دومدفاع از پروپوزال


 
هر دانشجو باید در مقابل عموم دانشجویان پروپوزال خود را ارائه دهد و از آن دفاع کند . دانشجو فقط زمانی اجازه دارد به مرحله سوم برود که از پروپوزال خود دفاع کرده باشد . 


مرحله سومآماده کردن پایان نامه


دانشجو تا مرحله جمع آوری دیتا ، تجزیه و تحلیل آنها و نوشتن گزارش مربوط به آنها پیش می رود .


 
مرحله چهارمامتحان شفاهی


 
پس از کامل کردن و تائید پایان نامه ، دانشجو ملزم به حضور در یک امتحان شفاهی می باشد تا به صورت شفاهی از پروپوزال خود دفاع کند .

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM

 

ساختار آموزشي دانشگاه

 

امكانات رفاهي و آموزشي دانشگاه

 

مرکز خوابگاهی آکادمیا

 

ليست رشته (كارشناسي)

 

ليست رشته (كارشناسي ارشد و دكترا)

 

لیست شهریه ارشد و دکترای دانشگاه UPM

 

ليست رشته مديريت (ارشد و دكترا)

 

معرفی ساختار رشته MBA دانشگاه UPM

 

معرفي دانشكده هاي دانشگاه

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم دانشگاه

 

لينك دانلود فرم هاي مورد نياز

 

بررسي وضعيت شما در دانشگاه

 

زبان انگلیسی مورد نیاز در دانشگاه  UPM

 

درخواست برای کمک هزینه تحصیلی تحقیقاتی

 

تاریخ ثبت نام دانشگاه

 

لیست دروس UPM

 

تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه 

 

تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه (MS & PhD)

 

مقطع دکترا و کارشناسی ارشد بدون واحد درسی

 

کمک هزینه تحصیلی در دانشگاه یو پی ام

 

استخدام در UPM

 

جوایز و  شناخت دانشگاه یو پی ام در سطح بین المللی

 

رنكينگ دانشگاه هاي مالزي

 

نقشه دانشگاه هاي مالزي

 

 

 

 

 

ساختار رشته ام بی ای دانشگاه UPM

 

ساختار رشته ام بی ای

ساختار رشته ام بی ای به ترتیب زیر می باشد :

 

30 واحد

10 واحد اصلی 3ساعت برای هر واحد

12 واحد

4 واحد انتخابی (در زمینه رشته انتخابی)

6 واحد

تحقیقات یا پروژه

48 واحد

جمع کل ساعتها

دروس اصلی (30 ساعت آموزش)

·         حسابرسی برای تصمیم گیری

·         تجارت قانون و اخلاق

·         مدیریت عملیات

·         مدیریت مالی

·         مدیریت سیستم اطلاعات

·         اقتصاد مدیریتی

·         مدیریت بازاریابی

·         مدیریت منابع انسانی

·         رفتار سازمانی

·         مدیریت استراتژیک

 

دروس اختیاری

دانشجویان ملزم به ثبت نام 2 واحد اختیاری که توسط دانشکده مورد نظر پیش بینی شده و در ارتباط با رشته خودشان می باشد هستند وهمچنین ملزم به انتخاب 2 واحد دیگر از میان لیست انتخابی که مربوط به رشته خودشان می باشد هستند .دانشجویان رشته ام بی ای (مدیریت عمومی) بایدهر کدام از چهار واحد خود را در یک زمینه خاص بگذرانند . دانشجویانی که رشته آنها مدیریت شرکتی می باشد ملزم به ثبت نام در 4 واحد انتخابی اصلی که مربوط به رشته آنهاست می باشند .

 

دروس اصلی رشته

پیش نیاز

دروس انتخابی هر رشته

پیش نیاز

1.تحلیل سرمایه گذاری

1.مدیریت مالی

1.امور مالی شرکتی

2.تجزیه و تحلیل مالی 

3.تجزیه و تحلیل امنیتی و تئوری پورتفولیو 

4.موسسات و بازارهای مالی

5.طرح مالی

  6.موضوعات خاص مالی : امور مالی اسلامی

7.موضوعات جاری در امور مالی

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

2.امور مالی بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.مدیریت مالی تحلیل سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقات و پروژه

به عنوان یکی از ملزومات رشته ام بی ای ، هر دانشجو ملزم به کامل کردن یک مورد تحقیقاتی یا یک پروژه تحقیقاتی در پایان 3 ماهه می باشد . هر دانشجو ملزم به مشخص کردن یک سوپروایزر می باشد که می تواند در مورد نوشتن یا کامل کردن پروژه تحقیقاتی به او کمک کند و یا او را راهنمایی کند .  

 

دروس رشته ها و ساعات آموزشی آنها

کارشناسی ارشد مدیریت (فن آوری اطلاعات) (MM(IT))

  

دروس اصلی رشته

دروس انتخابی هر رشته

پیش نیاز

1.رفتار مشتری

2.تحقیقات بازاریابی

1.استراتژی بازاریابی

2.مدیریت زنجیره عرضه

3.مدیریت خرده فروشی

4.بازاریابی خدمات

5.مدیریت پیشرفت

6.بازاریابی فن آورری

7.بازاریابی الکترونیکی

8.بازاریابی بین المللی

9.بازاریابی جهانی

10.موضوعات جاری در بازاریابی

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی برای تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

 

ساختار رشته

ساختار کارشناسی ارشد مدیریت(فن آوری اطلاعات) به شرح زیر می باشد :

دروس اصلی (27 ساعت آموزش)

·         اقتصاد مدیریتی

·         حسابرسی برای تصمیم گیری

·         مدیریت عملیات

·         رفتار سازمانی

·         مدیریت مالی

·         مدیریت بازاریابی

·         مدیریت منابع انسانی

·         مدیریت سیستم های اطلاعاتی

·         مدیریت استراتژیک

 

دروس اصلی رشته

دروس انتخابی هررشته

پیش نیاز

1.مدیریت توسعه و آموزش

2.ارتباطات صنعتی

1.ارتباط برای مدیران

2.مدیریت خسارت

3.توسعه سازمانی

4.مدیریت چند فرهنگی

5.موضوعات جاری در مدیریت منابع انسانی

 

 

 

1.اقتصاد مدیریتی

2.مدیریت منابع انسانی

3.مدیریت عملیات

4.مدیریت بازاریابی

5.حسابرسی برای تصمیم گیری

6.رفتار سازمانی

7.مدیریت مالی

 

واحدهای تخصصی(15 واحد)

·         تجارت الکترونیک

·         مدیریت پروژه نرم افزار

·         مدیریت امنیت شبکه

·         توسعه سیستم اطلاعات

·         سیستم تجارت هوش

 

دروس اصلی رشته

 

دروس انتخابی هر رشته

 

پیش نیاز

1.مدیریت و سیاست تجارت بین الملل

2.تجارت بین الملل

1.موضوعات جاری در تجارت بین الملل

2.بازاریابی بین المللی

3.مدیریت چند فرهنگی

4.مدیریت منابع انسانی بین المللی

5.امور مالی بین الملل

6.اقتصاد مدیریتی

7.مدیریت منابع انسانی

8.مدیریت عملیات

9.مدیریت بازاریابی

10.حسابرسی برای تصمیم گیری

11.رفتار سازمانی

12.مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری یک پیش نیاز برای امور مالی بین المللی می باشد.

دانشجویان ملزم به ثبت نام در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری پیش از ثبت نام در امور مالی بین المللی می باشند . بنابراین هزینه های اضافی باید محاسبه گردد

 

آزمون جامع

در پایان دوران تحصیل ، دانشجویان ملزم به ثبت نام برای آزمون جامع می باشند . این آزمون نوشتاری شامل تمامی موضوعاتی است که در طول دوران تحصیل به آن پرداخته شده است . یک دانشجو تنها زمانی می تواند فارغ التحصیل شود که در این آزمون قبول شده باشد .

 

دروس اصلی رشته

پیش نیاز

1. مدیریت شرکتی

2.  اداره شرکتی

3.  دبیری شرکت

4.   مسئول روابط اجتماعی شرکت

 

 

 

1.  اقتصاد مدیریتی

2.  مدیریت منابع انسانی

3. مدیریت عملیات

4.  مدیریت بازاریابی

5.  حسابرسی برای تصمیم گیری

6. رفتار سازمانی

7.  مدیریت مالی

 

 

27 واحد

9 واحد اصلی

15 واحد

5 واحد تخصصی

-

 آزمون جامع

42 واحد

جمع کل ساعتها

 

کارشناسی ارشد علوم 

ساختار رشته

برنامه کارشناسی ارشد علوم از چهار مرحله تشکیل شده است :

 


 
مرحله اولواحد درسی (12 واحد) 
2 واحد اصلی (6 واحد)


    -
روش تحقیق


    -
آمار تجارت


 
دادن سمینار (3 واحد)


    -
سمینار در زمینه مدیریت / بازاریابی / مالی / حسابداری


 
دروس تئوری (3 واحد)


    -
دروس تئوری در زمینه مدیریت / بازاریابی / مالی / حسابداری


 
مرحله دومدفاع از پروپوزال


 
هر دانشجو باید در مقابل عموم دانشجویان پروپوزال خود را ارائه دهد و از آن دفاع کند . دانشجو فقط زمانی اجازه دارد به مرحله سوم برود که از پروپوزال خود دفاع کرده باشد . 


مرحله سومآماده کردن پایان نامه


دانشجو تا مرحله جمع آوری دیتا ، تجزیه و تحلیل آنها و نوشتن گزارش مربوط به آنها پیش می رود .


 
مرحله چهارمامتحان شفاهی


 
پس از کامل کردن و تائید پایان نامه ، دانشجو ملزم به حضور در یک امتحان شفاهی می باشد تا به صورت شفاهی از پروپوزال خود دفاع کند .

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM

 

ساختار آموزشي دانشگاه

 

امكانات رفاهي و آموزشي دانشگاه

 

مرکز خوابگاهی آکادمیا

 

ليست رشته (كارشناسي)

 

ليست رشته (كارشناسي ارشد و دكترا)

 

لیست شهریه ارشد و دکترای دانشگاه UPM

 

ليست رشته مديريت (ارشد و دكترا)

 

معرفی ساختار رشته MBA دانشگاه UPM

 

معرفي دانشكده هاي دانشگاه

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم دانشگاه

 

لينك دانلود فرم هاي مورد نياز

 

بررسي وضعيت شما در دانشگاه

 

زبان انگلیسی مورد نیاز در دانشگاه  UPM

 

درخواست برای کمک هزینه تحصیلی تحقیقاتی

 

تاریخ ثبت نام دانشگاه

 

لیست دروس UPM

 

تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه 

 

تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه (MS & PhD)

 

مقطع دکترا و کارشناسی ارشد بدون واحد درسی

 

کمک هزینه تحصیلی در دانشگاه یو پی ام

 

استخدام در UPM

 

جوایز و  شناخت دانشگاه یو پی ام در سطح بین المللی

 

رنكينگ دانشگاه هاي مالزي

 

نقشه دانشگاه هاي مالزي

 

 

 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies