پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
بخش فارغ التحصیلی دانشجویان (SGS)
تقویم تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
ترم اول 2015/2014 (10 سپتامبر 2014 – 17 فوریه 2015)
 همه دانشجویان جهت ثبت نام هرترم باید شهریه دانشگاه و هزینه واحدها را پرداخت نمایند.
ثبت نام دانشجویان جدید
27 آگوست 2014 – 7 سپتامبر 2014 (2 هفته)
(غیر ازروزهای شنبه ، یک شنبه و تعطیلات عمومی)
ثبت نام آنلاین برای دانشجویان قدیمی
http://www.sgs.upm.edu.my
 
7 آگوست 2014 – 9 سپتامبر 2014 (5 هفته)
روز اول شروع ترم
10 سپتامبر 2014
 
کلاس ها
10 سپتامبر 2014 – 11 نوامبر 2014 (9 هفته)
تعطیلات میان ترم
12 نوامبر 2014 – 18 نوامبر 2014 (1 هفته)
کلاس ها
19 نوامبر 2014 – 23 دسامبر 2014 (5 هفته)
هفته امتحانات
31 دسامبر 2014 – 13 ژانویه 2015 (2 هفته)
تعطیلات پایان ترم
14 ژانویه 2015 – 17 فوریه 2015 (5 هفته)
آخرین روز انتخاب واحدها
23 سپتامبر 2014
آخرین روز حذف واحدها
28 اکتبر 2014
اعلام آنلاین گزارش پیشرفت دانشجویان (فرم GS-11)
آخرین فرصت (برای دانشجویانی که رشته آنها با پروپوزال می باشد)
10 ژانویه 2015
ترم اول 2013/2012  آخرین فرصت ارائه پروپوزال
17 فوریه 2015
 
(امضاء کمیته آزمون پروپوزال توسط کمیته بخش فارغ التحصیلان دانشگاه پیش از ارائه پروپوزال لازم می باشد )
·         اگر پروپوزال پیش از آخرین فرصت ارائه گردد دانشجو ملزم به ثبت نام و پرداخت 350 رینگت تنها برای ترم دوم 2015/2014 می باشد
·         برای ارائه پروپوزال پس از آخرین فرصت تعیین شده دانشجو ملزم به پرداخت کل شهریه ثبت نام می باشد
آخرین فرصت ارائه درخواست برای بازنگری نمرات ، و درخواست آنلاین برای بازنگری پایانی   2 هفته پس از اعلام نتایج (تاریخ پرینت نتایج)
آخرین فرصت گرفتن مرخصی برای دانشجویان قدیمی که برای ترم اول 2015/2014 ثبت نام نکرده اند
23 سپتامبر 2014
 
***ممکن است دانشجویی که برای ترم اول 2013/2012 ثبت نام کرده است ، درخواست مرخصی برای ترمی که کمتر از 7 هفته پس از شروع ترم جدید می باشد بدهد
10 سپتامبر 2014 – 28 اکتبر 2014 (7 هفته)
***دانشجویانی که در طول دو هفته اول شروع ترم با موافقت رئیس بخش فارغ التحصیلی دانشجویان درخواست مرخصی داده اند می توانند شهریه تحصیلی خود را پس بگیرند
10 سپتامبر 2014 – 23 سپتامبر 2014
2 ) هفته )
 
نکات مهم :
1.       تمامی دانشجویان بین المللی باید برای طرح بیمه سلامتی دانشجویان بین المللی مبلغ 316 رینگت پرداخت نمایند .
2.       برای ثبت نام واحدهای درسی در 23 سپتامبر 2014 ، یک هزینه ثبت نام تاخیری برابر با 100 رینگت باید پرداخت شود .
3.       دانشجویی که ثبت نام دروس خود را انجام نداده و / یا شهریه خود را تا 23 سپتامبر 2014 پرداخت نکرده است اجازه تحصیل در این دانشگاه را ندارد .
4.       تمامی دانشجویان ملزم به ثبت نام حداقل 6 واحد درسی و حداکثر 15 واحد درسی در هر ترم می باشند .
5.       تمامی دانشجویان در رشته هایی که احتیاج به ارائه پروپوزال می باشند ملزم به ثبت نام برای ارشد همراه با پروپوزال (SPS5999) / دکترا همراه با پروپوزال (SPS6999) در هر ترم می باشند .
6.       تمامی دانشجویان بین المللی باید در دروس پایه مهارت مالایی (BBM1401) به عنوان معیار ممیزی در ترم اول ثبت نام نمایند و این دروس را بگذرانند .
7.       هزینه ها از طریق CIMBClicks پرداخت می گردد . (لطفاً مراجعه شود به :
تمامی تاریخها ممکن است تغییر کنند.
 
 
 
 
 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
بخش فارغ التحصیلی دانشجویان (SGS)
تقویم تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
ترم اول 2015/2014 (10 سپتامبر 2014 – 17 فوریه 2015)
 همه دانشجویان جهت ثبت نام هرترم باید شهریه دانشگاه و هزینه واحدها را پرداخت نمایند.
ثبت نام دانشجویان جدید
27 آگوست 2014 – 7 سپتامبر 2014 (2 هفته)
(غیر ازروزهای شنبه ، یک شنبه و تعطیلات عمومی)
ثبت نام آنلاین برای دانشجویان قدیمی
http://www.sgs.upm.edu.my
 
7 آگوست 2014 – 9 سپتامبر 2014 (5 هفته)
روز اول شروع ترم
10 سپتامبر 2014
 
کلاس ها
10 سپتامبر 2014 – 11 نوامبر 2014 (9 هفته)
تعطیلات میان ترم
12 نوامبر 2014 – 18 نوامبر 2014 (1 هفته)
کلاس ها
19 نوامبر 2014 – 23 دسامبر 2014 (5 هفته)
هفته امتحانات
31 دسامبر 2014 – 13 ژانویه 2015 (2 هفته)
تعطیلات پایان ترم
14 ژانویه 2015 – 17 فوریه 2015 (5 هفته)
آخرین روز انتخاب واحدها
23 سپتامبر 2014
آخرین روز حذف واحدها
28 اکتبر 2014
اعلام آنلاین گزارش پیشرفت دانشجویان (فرم GS-11)
آخرین فرصت (برای دانشجویانی که رشته آنها با پروپوزال می باشد)
10 ژانویه 2015
ترم اول 2013/2012  آخرین فرصت ارائه پروپوزال
17 فوریه 2015
 
(امضاء کمیته آزمون پروپوزال توسط کمیته بخش فارغ التحصیلان دانشگاه پیش از ارائه پروپوزال لازم می باشد )
·         اگر پروپوزال پیش از آخرین فرصت ارائه گردد دانشجو ملزم به ثبت نام و پرداخت 350 رینگت تنها برای ترم دوم 2015/2014 می باشد
·         برای ارائه پروپوزال پس از آخرین فرصت تعیین شده دانشجو ملزم به پرداخت کل شهریه ثبت نام می باشد
آخرین فرصت ارائه درخواست برای بازنگری نمرات ، و درخواست آنلاین برای بازنگری پایانی   2 هفته پس از اعلام نتایج (تاریخ پرینت نتایج)
آخرین فرصت گرفتن مرخصی برای دانشجویان قدیمی که برای ترم اول 2015/2014 ثبت نام نکرده اند
23 سپتامبر 2014
 
***ممکن است دانشجویی که برای ترم اول 2013/2012 ثبت نام کرده است ، درخواست مرخصی برای ترمی که کمتر از 7 هفته پس از شروع ترم جدید می باشد بدهد
10 سپتامبر 2014 – 28 اکتبر 2014 (7 هفته)
***دانشجویانی که در طول دو هفته اول شروع ترم با موافقت رئیس بخش فارغ التحصیلی دانشجویان درخواست مرخصی داده اند می توانند شهریه تحصیلی خود را پس بگیرند
10 سپتامبر 2014 – 23 سپتامبر 2014
2 ) هفته )
 
نکات مهم :
1.       تمامی دانشجویان بین المللی باید برای طرح بیمه سلامتی دانشجویان بین المللی مبلغ 316 رینگت پرداخت نمایند .
2.       برای ثبت نام واحدهای درسی در 23 سپتامبر 2014 ، یک هزینه ثبت نام تاخیری برابر با 100 رینگت باید پرداخت شود .
3.       دانشجویی که ثبت نام دروس خود را انجام نداده و / یا شهریه خود را تا 23 سپتامبر 2014 پرداخت نکرده است اجازه تحصیل در این دانشگاه را ندارد .
4.       تمامی دانشجویان ملزم به ثبت نام حداقل 6 واحد درسی و حداکثر 15 واحد درسی در هر ترم می باشند .
5.       تمامی دانشجویان در رشته هایی که احتیاج به ارائه پروپوزال می باشند ملزم به ثبت نام برای ارشد همراه با پروپوزال (SPS5999) / دکترا همراه با پروپوزال (SPS6999) در هر ترم می باشند .
6.       تمامی دانشجویان بین المللی باید در دروس پایه مهارت مالایی (BBM1401) به عنوان معیار ممیزی در ترم اول ثبت نام نمایند و این دروس را بگذرانند .
7.       هزینه ها از طریق CIMBClicks پرداخت می گردد . (لطفاً مراجعه شود به :
تمامی تاریخها ممکن است تغییر کنند.
 
 
 
 
 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.