گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 KEO پیامبر آیندگان!
 
ماهواره ی KEO سامانه ای است که قرار است پیام های انسان های عصر حاضر را برای آیندگان حمل کند.این ماهواره که توسط جین مارک فیلیپ هنرمند فرانسوی طراحی و رهبری می شود در واقع قرار است 6 بیلیون پیام را در 100 DVD ذخیره کرده و در مدار خود تا سال 52000 یا 52001 حمل کند.این پروژه که در سال 1994 آغاز شده است ابتدا قرار بود در سال 2001 عازم ماموریت خود شود اما حال پیش بینی شده در سال 2009 یا 210 در مدار قرار گیرد.سازندگان این ماهواره هدف از ساخت آن را رسانیدن افکار،ایده ها،دل مشغولی ها و نگرانی های بشر امروز برای نسل های 50000 سال بعدشان بیان می کنند.
این کپسول زمان که به نوعی سومین کسپول زمانی است که به فضا خواهد رفت پیام ها را بی نام در خود خواهد داشت چرا که سازندگان بر این امر تاکید دارند که مهم موضوعیت کلی افکار بشر امروز است نه اسامی اشخاص.
این ماهواره در طول 50000 سال چرخش در مدار خود 9 تریلیون مایل(5/14 تریلیون کیلومتر)دور سیاره سفر خواهد کرد.بالهایی به طول 33 پا(10 متر)خواهد داشت و در مدار 110/1 مایلی(800/1 کیلومتری)با وزن 220 پوند(100 کیلو گرم) قرار خواهد گرفت.
این ماهواره به گونه ای طراحی می شود که اگر 50000 سال بعد در دریا بیفتد شناور بماند و اگر در خشکی بیفتد مانند جعبه ی سیاه یک هواپیما خواهد بود.
سامانه ی KEO که توسط یک سایت مرتبط پیام ها را جمع آوری می کند چندین زبان ملی و بومی را شامل می شود.از جمله زبان فارسی و برخی زبان های داخلی کشورمان مانند کردی،گیلکی و... . در صفحه ی اصلی سایت چندین پرچم دیده می شود که پرچم کشورمان نیز در این صفحه قابل مشاهده است.
از دیگر ویژگی های این ماهواره این است که شما می توانید پیام ها یتان را به هر زبانی که خواستید در این ماهواره ذخیره کنید و همه  افراد به اندازه ی هم قادر به ارسال پیام می باشند که می توان پیامی با 875 کلمه در آن ذخیره کرد.این تنوع زبانی باعث می شود انسان های آینده یا زبان هایی که شاید تا آن زمان بسیاری از آنها از بین رفته باشند تا حدودی آشنا شوند.
ساختار این ماهواره به شکلی است که یک هسته ی مرکزی دارد که کروی شکل بوده و از جنس تیتانیوم می باشد و DVD ها در آن قرار خواهند گرفت.در هنگام افتادن این ماهواره،باله ها و سایر اجزا در فضا و در جو از بین رفته و هسته سالم به زمین خواهد افتاد.اما سوالاتی وجود دارد  مثل اینکه «آیا نسل های آینده CD خاون خواهند داشت؟» یا اینکه «آیا انسانی در 52001 وجود خواهد داشت؟»
فیلیپ گفته است که «کپی ای از  پیام ها بعد از قرار گرفتن ماهواره در مدار منتشر خواهد شد» همچنین گفته است که «جمع آوری پیا مها  از سرتاسر جهان به مراتب  دشوارتر از ساخت کپسول است».
از منظری دیگر نیز ارزش این پیام هاست که آیا اکثر این پیام ها قابلیت حمل دل مشغو لی های بشر امروز را برای آیندگان خواهند داشت؟
کوئین یکی از دست اندر کاران می گوید:«چقدر طول خواهد کشید تا نسل های آیندهی ما دیسک های شیشه ای را رمز گشایی کنند؟یک روز یا یک هرز سال.ما هر گز نمی دانیم»
 
منابع:
www.space.com                                              www.findarticles.com
منتشره در: ماهنامه اطلاعات علمی
 
 

 

 

 
 KEO پیامبر آیندگان!
 
ماهواره ی KEO سامانه ای است که قرار است پیام های انسان های عصر حاضر را برای آیندگان حمل کند.این ماهواره که توسط جین مارک فیلیپ هنرمند فرانسوی طراحی و رهبری می شود در واقع قرار است 6 بیلیون پیام را در 100 DVD ذخیره کرده و در مدار خود تا سال 52000 یا 52001 حمل کند.این پروژه که در سال 1994 آغاز شده است ابتدا قرار بود در سال 2001 عازم ماموریت خود شود اما حال پیش بینی شده در سال 2009 یا 210 در مدار قرار گیرد.سازندگان این ماهواره هدف از ساخت آن را رسانیدن افکار،ایده ها،دل مشغولی ها و نگرانی های بشر امروز برای نسل های 50000 سال بعدشان بیان می کنند.
این کپسول زمان که به نوعی سومین کسپول زمانی است که به فضا خواهد رفت پیام ها را بی نام در خود خواهد داشت چرا که سازندگان بر این امر تاکید دارند که مهم موضوعیت کلی افکار بشر امروز است نه اسامی اشخاص.
این ماهواره در طول 50000 سال چرخش در مدار خود 9 تریلیون مایل(5/14 تریلیون کیلومتر)دور سیاره سفر خواهد کرد.بالهایی به طول 33 پا(10 متر)خواهد داشت و در مدار 110/1 مایلی(800/1 کیلومتری)با وزن 220 پوند(100 کیلو گرم) قرار خواهد گرفت.
این ماهواره به گونه ای طراحی می شود که اگر 50000 سال بعد در دریا بیفتد شناور بماند و اگر در خشکی بیفتد مانند جعبه ی سیاه یک هواپیما خواهد بود.
سامانه ی KEO که توسط یک سایت مرتبط پیام ها را جمع آوری می کند چندین زبان ملی و بومی را شامل می شود.از جمله زبان فارسی و برخی زبان های داخلی کشورمان مانند کردی،گیلکی و... . در صفحه ی اصلی سایت چندین پرچم دیده می شود که پرچم کشورمان نیز در این صفحه قابل مشاهده است.
از دیگر ویژگی های این ماهواره این است که شما می توانید پیام ها یتان را به هر زبانی که خواستید در این ماهواره ذخیره کنید و همه  افراد به اندازه ی هم قادر به ارسال پیام می باشند که می توان پیامی با 875 کلمه در آن ذخیره کرد.این تنوع زبانی باعث می شود انسان های آینده یا زبان هایی که شاید تا آن زمان بسیاری از آنها از بین رفته باشند تا حدودی آشنا شوند.
ساختار این ماهواره به شکلی است که یک هسته ی مرکزی دارد که کروی شکل بوده و از جنس تیتانیوم می باشد و DVD ها در آن قرار خواهند گرفت.در هنگام افتادن این ماهواره،باله ها و سایر اجزا در فضا و در جو از بین رفته و هسته سالم به زمین خواهد افتاد.اما سوالاتی وجود دارد  مثل اینکه «آیا نسل های آینده CD خاون خواهند داشت؟» یا اینکه «آیا انسانی در 52001 وجود خواهد داشت؟»
فیلیپ گفته است که «کپی ای از  پیام ها بعد از قرار گرفتن ماهواره در مدار منتشر خواهد شد» همچنین گفته است که «جمع آوری پیا مها  از سرتاسر جهان به مراتب  دشوارتر از ساخت کپسول است».
از منظری دیگر نیز ارزش این پیام هاست که آیا اکثر این پیام ها قابلیت حمل دل مشغو لی های بشر امروز را برای آیندگان خواهند داشت؟
کوئین یکی از دست اندر کاران می گوید:«چقدر طول خواهد کشید تا نسل های آیندهی ما دیسک های شیشه ای را رمز گشایی کنند؟یک روز یا یک هرز سال.ما هر گز نمی دانیم»
 
منابع:
www.space.com                                              www.findarticles.com
منتشره در: ماهنامه اطلاعات علمی
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.