گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
معرفي كتاب" هفت عادت مردمان موثر"

******************************
)
اگر به انسان يك ماهي بدهيدخوراك يك روز اورا داده‌ايد، اگر به او ماهگيري بياموزيد خوراك همه عمرش راداده‌ايد(
 
نام نويسنده: استفان كاوي

مترجم: گيتي خوشدل

ناشر: نشرالبرز
 
كتاب فوق چكيده سميناري است كه دكتر كاوي درسال 1992درباره « هفت عادت مردمان موثر» براي گروهي از مديران شركت‌هاي بزرگ آمريكابرگزار كرده‌است. آقاي دكتراستفان.آر.كاوي: روش آموزش وي«رهبري مبتني بر اصول» وهدفش اين است كه به افراد وسازمان‌ها اين توانايي‌ها را ببخشدكه خودشان به خود بياموزند. اگرجوياي تغيير بزرگ هستيم به جهش‌هاي بلندو تغيير برداشت اهميت دهيم. عادت‌هاي موثردر واقع اصول والگو‌هاي دروني رفتارماست كه شامل: دانش، مهارت و اشتياق است. اين« هفت عادت» خواه براي سازمانها وخواه براي افراد عادت‌هاي زندگي وحيات هستند. زيرا براساس« اصول» وقوانين طبيعي‌اند كه به مرور زمان تغييرنمي‌يابند. اصول مانند فانوس دريايي‌اند. تكان نمي‌خورند. نمي‌توانيم آنهارا بشكنيم. با كوشش براي شكستن آنها،خودرا مي‌شكنيم. اما مي‌توانيم آنها رابياموزيم،به كار بنديم،وبابت آنهاشكرگزارباشيم.
 
 
 

 

 
معرفي كتاب" هفت عادت مردمان موثر"

******************************
)
اگر به انسان يك ماهي بدهيدخوراك يك روز اورا داده‌ايد، اگر به او ماهگيري بياموزيد خوراك همه عمرش راداده‌ايد(
 
نام نويسنده: استفان كاوي

مترجم: گيتي خوشدل

ناشر: نشرالبرز
 
كتاب فوق چكيده سميناري است كه دكتر كاوي درسال 1992درباره « هفت عادت مردمان موثر» براي گروهي از مديران شركت‌هاي بزرگ آمريكابرگزار كرده‌است. آقاي دكتراستفان.آر.كاوي: روش آموزش وي«رهبري مبتني بر اصول» وهدفش اين است كه به افراد وسازمان‌ها اين توانايي‌ها را ببخشدكه خودشان به خود بياموزند. اگرجوياي تغيير بزرگ هستيم به جهش‌هاي بلندو تغيير برداشت اهميت دهيم. عادت‌هاي موثردر واقع اصول والگو‌هاي دروني رفتارماست كه شامل: دانش، مهارت و اشتياق است. اين« هفت عادت» خواه براي سازمانها وخواه براي افراد عادت‌هاي زندگي وحيات هستند. زيرا براساس« اصول» وقوانين طبيعي‌اند كه به مرور زمان تغييرنمي‌يابند. اصول مانند فانوس دريايي‌اند. تكان نمي‌خورند. نمي‌توانيم آنهارا بشكنيم. با كوشش براي شكستن آنها،خودرا مي‌شكنيم. اما مي‌توانيم آنها رابياموزيم،به كار بنديم،وبابت آنهاشكرگزارباشيم.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.