پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه IIUM

Laws Programmes

رشته

Program

پیش دانشگاهی حقوق

Laws Programmes

كارشناسي حقوق

LawHons. - LL.B

كارشناسي حقوق اسلامي

Law Shariah Hons. LL.B_S

Medicine & Healthcare Programmes

رشته

Program

پزشکی و جراحی

Medicine and Surgery MBBS

پرستاری

Nursing Honours

داروسازی

Pharmacy

Science

رشته

Program

زیشت پزشکی

Biomedical Science BSBM

بایو تکنولوژی

Biotechnology BSBT

علوم ریاضی

Mathematical Sciences BMathSc

جراحی دندان

Dental Surgery BDS

Economics & Management

رشته

Program

اقتصاد

Economics B.Econs.

BBA

Business Administration BBA

حسابداری

Accounting B.Acc.

Engineering

رشته

Program

مهندسی

Communications Engineering

مهندسی کامپیوتر و اطلاعات

Computer & Information Engineering

مهندسی مگاترونیک

Mechatronics Engineering

مهندسی هوا و فضا

Aerospace Engineering

مهندسي خودروهاي موتوري

Automotive Engineering

مهندسی تولید

Manufacturing Engineering

مهندسی بایو تکنولوژی

Biochemical-Biotechnology Engineering

مهندسی مواد

Materials Engineering

Architecture & Environmental Design

رشته

Program

علوم معماری

Science in Architectural Studies

معماری

Architecture B.Arch

كارشناسي معماري محوطه سازي

Applied Arts and Design B.AAD

فضای سبز 

Landscape Architecture B.LA

بررسي كميت ها

Quantity Surveying B.QS

طراحي شهري و منطقه اي

Urban and Regional Planning B.URP

Information & Communication Technology

رشته

Program

تکنولوژی اطلاعات

Information Technology BIT

علوم کامپیوتر

Computer Science BCS

Islamic Revealed Knowledge & Human Sciences Programmes

رشته

Program

ارتباطات

Communication

تاریخ و تمدن

History & Civilization

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language & Literature

علوم سیاسی

Political Science

روانشناسی

Psychology

جامعه شناسی و انسان شناسی

Sociology & Anthropology

زبان و ادبیان عرب

Arabic Language and Literature

فقه اسلامی

Islamic Jurisprudence

علوم قرآن و سنت

Qur’an and Sunnah Studies

اصول دین

Usul al-Din & Comparative Religion

Education

رشته

Program

آموزش

Education

Islamic Banking and Finance Courses

رشته

Program

برنامه آزمایشی

Testing Programme

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه IIUM

Laws Programmes

رشته

Program

پیش دانشگاهی حقوق

Laws Programmes

كارشناسي حقوق

LawHons. - LL.B

كارشناسي حقوق اسلامي

Law Shariah Hons. LL.B_S

Medicine & Healthcare Programmes

رشته

Program

پزشکی و جراحی

Medicine and Surgery MBBS

پرستاری

Nursing Honours

داروسازی

Pharmacy

Science

رشته

Program

زیشت پزشکی

Biomedical Science BSBM

بایو تکنولوژی

Biotechnology BSBT

علوم ریاضی

Mathematical Sciences BMathSc

جراحی دندان

Dental Surgery BDS

Economics & Management

رشته

Program

اقتصاد

Economics B.Econs.

BBA

Business Administration BBA

حسابداری

Accounting B.Acc.

Engineering

رشته

Program

مهندسی

Communications Engineering

مهندسی کامپیوتر و اطلاعات

Computer & Information Engineering

مهندسی مگاترونیک

Mechatronics Engineering

مهندسی هوا و فضا

Aerospace Engineering

مهندسي خودروهاي موتوري

Automotive Engineering

مهندسی تولید

Manufacturing Engineering

مهندسی بایو تکنولوژی

Biochemical-Biotechnology Engineering

مهندسی مواد

Materials Engineering

Architecture & Environmental Design

رشته

Program

علوم معماری

Science in Architectural Studies

معماری

Architecture B.Arch

كارشناسي معماري محوطه سازي

Applied Arts and Design B.AAD

فضای سبز 

Landscape Architecture B.LA

بررسي كميت ها

Quantity Surveying B.QS

طراحي شهري و منطقه اي

Urban and Regional Planning B.URP

Information & Communication Technology

رشته

Program

تکنولوژی اطلاعات

Information Technology BIT

علوم کامپیوتر

Computer Science BCS

Islamic Revealed Knowledge & Human Sciences Programmes

رشته

Program

ارتباطات

Communication

تاریخ و تمدن

History & Civilization

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language & Literature

علوم سیاسی

Political Science

روانشناسی

Psychology

جامعه شناسی و انسان شناسی

Sociology & Anthropology

زبان و ادبیان عرب

Arabic Language and Literature

فقه اسلامی

Islamic Jurisprudence

علوم قرآن و سنت

Qur’an and Sunnah Studies

اصول دین

Usul al-Din & Comparative Religion

Education

رشته

Program

آموزش

Education

Islamic Banking and Finance Courses

رشته

Program

برنامه آزمایشی

Testing Programme

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies