پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

دانشگاه IIUM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 
 

شرایط پذیرش

 

تمامي متقاضيان بايد حداقل يك هفته قبل از شروع كلاس هاي ترم اول در دانشگاه اسلامی مالزی IIUM ثبت نام كنند. دانشجوياني كه دوره هاي خاصي را در مؤسسات يا دانشكده هاي ديگر گذرانده اند، در صورت تطابق واحدهاي گذرانده با دروس اين دانشگاه قادر به معادل سازي حداكثر 50 درصد از ساعات دوره تحصيلي خود هستند.

دانشگاه اسلامی مالزی IIUM هم چنين براي متقاضيان ممتاز خود از اداره مهاجرت مالزي، درخواست ويزاي تحصيلي كرده و آن را همراه با پذيرش براي دانشجو مي فرستد كه بر مبناي آن دانشجو قادر به ورود و اقامت در مالزي در طول دوران تحصيل خود مي شود. نكته مورد توجه اين است كه خارجيان با اين ويزا اجازه كار در مالزي را خواهند داشت.

دانشگاه اسلامی مالزی IIUM هم چنين امكان پذيرش متقاضيان معلول را دارد كه اين افراد بايد پيشاپيش دانشگاه را از نوع و ميزان معلوليت خود مطلع سازند. دانشگاه اسلامی مالزی IIUM تمامي تسهيلات ممكن را تا حد توان خود براي اين متقاضيان فراهم مي آورد اما در پذيرش آنها مانند ساير دانشجويان عمل مي كند.

 

شرايط كلي (احراز يكي از آنها كافي است)

·         گذراندن آزمون STPM  با حداقل نمره E

·         ديپلم مؤسسات مورد تأييد دولت مالزي و دانشگاه

·         گذراندن آزمون STAM  با نتيجه خوب

·         مدرك كارشناسي بين المللي (IB)

·         و يا هر شرايط ديگري كه معادل مورد تآييد موارد فوق باشد.

 

شرايط ويژه

·         مدرك رياضي متوسطه (براي متقاضيان رشته هاي اقتصاد، مديريت بازرگاني،  حسابداري، معماري و مهندسي)

·         گذراندن سه شاخه مرتبط ديگر با زمينه تحصيلي

 

تحصيلات تكميلي:

دانشگاه اسلامي مالزي مبنا را بر فرصت هاي مادي و پذيرش دانشجويان بنابر شايستگي آنان گذاشته و تمامي افراد را حتي كساني را كه داراي معلوليت هستند نيز مي پذيرد. اين دانشگاه در راستاي تلاش براي ايجاد درك بهتر از اسلام و مسلمانان در جهان، متقاضيان غير مسلمان را هم همانند ديگر دانشجويان پذيرا مي شود.

 

شرايط عمومي:

1.براي مقطع كارشناسي ارشد:

مدرك كارشناسي مرتبط با نمرات خوب از دانشگاه اسلامي مالزي يا هر مؤسسه آموزش عالي ديگر مورد تأييد مالزي و يا هر مدركي كه معادل كارشناسي بوده همراه با تجربه كاري مرتبط در آن زمينه.

 

2.براي مقطع دكترا:

مدرك كارشناسي ارشد مرتبط با نمرات خوب از دانشگاه اسلامي مالزي و يا مؤسسات تأييد شده ديگر و يا مدرك معادل كارشناسي ارشد همراه با تجربه كاري مرتبط.

 

زبان انگليسي:

دانشجوياني كه علاقه مند به تحصيل به زبان انگليسي هستند بايد يكي از شرايط زير را احراز كنند:

·         آزمون TOEFL

·         آزمون IELTS

·         آزمون انگليسي دانشگاه اسلامي مالزي (EPT) ، فقط براي متقاضيان مالزيايي

·         روش ديگري كه مورد قبول هيئت پذيرش دانشگاه باشد

 

حداقل نمره مورد نياز در آزمون هاي EPT, IELTS,TOEFL  در اين دانشگاه:

نمره آیلتس :6

نمره تافل : 550

در رشته های حقوق و زبان انگلیسی نمره اخذ شده برای زبان انگلیسی بالاتر است.

نمره ایلتس : 7

نمره تافل: 600

 

دانشجوياني كه شرايط پذيرش را به جز زبان پيش از ثبت نام كسب كرده اند، مدت دو سال براي فراگيري زبان فرصت دارند. دانشجويان رشته هاي دو زبانه قادر به ثبت نام مشروط هستند كه در اين صورت، آنها مي توانند همزمان با دوره تحصيلي خود براي يادگيري زبان انگليسي نيز اقدام كنند.

دانشجويان ديگري كه در رشته هايي كه به زبان عربي تدريس مي شوند، مشغول به تحصيل هستند، مي توانند مهارت زبان انگليسي خود را همزمان با دوره تحصيلي افزايش دهند. اين افراد بايد پيش از ثبت نام براي پروژه هاي تحقيقاتي و آزمون هاي جامع، قادر به كسب نمره 550 در  TOEFL و 6 در IELTS  باشند.

 

زبان عربي:

دانشجويان علاقمند به تحصيل به اين زبان ملزم به گذراندن آزمون عربي دانشگاه اسلامي مالزي(APT) هستند كه در صورت عدم قبولي در اين آزمون، يكسال براي جبران آن فرصت دارند در غير اين صورت درخواست پذيرش آنها رد خواهد شد.

 

 
 
 
 

 

 

 

دانشگاه IIUM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 
 

شرایط پذیرش

 

تمامي متقاضيان بايد حداقل يك هفته قبل از شروع كلاس هاي ترم اول در دانشگاه اسلامی مالزی IIUM ثبت نام كنند. دانشجوياني كه دوره هاي خاصي را در مؤسسات يا دانشكده هاي ديگر گذرانده اند، در صورت تطابق واحدهاي گذرانده با دروس اين دانشگاه قادر به معادل سازي حداكثر 50 درصد از ساعات دوره تحصيلي خود هستند.

دانشگاه اسلامی مالزی IIUM هم چنين براي متقاضيان ممتاز خود از اداره مهاجرت مالزي، درخواست ويزاي تحصيلي كرده و آن را همراه با پذيرش براي دانشجو مي فرستد كه بر مبناي آن دانشجو قادر به ورود و اقامت در مالزي در طول دوران تحصيل خود مي شود. نكته مورد توجه اين است كه خارجيان با اين ويزا اجازه كار در مالزي را خواهند داشت.

دانشگاه اسلامی مالزی IIUM هم چنين امكان پذيرش متقاضيان معلول را دارد كه اين افراد بايد پيشاپيش دانشگاه را از نوع و ميزان معلوليت خود مطلع سازند. دانشگاه اسلامی مالزی IIUM تمامي تسهيلات ممكن را تا حد توان خود براي اين متقاضيان فراهم مي آورد اما در پذيرش آنها مانند ساير دانشجويان عمل مي كند.

 

شرايط كلي (احراز يكي از آنها كافي است)

·         گذراندن آزمون STPM  با حداقل نمره E

·         ديپلم مؤسسات مورد تأييد دولت مالزي و دانشگاه

·         گذراندن آزمون STAM  با نتيجه خوب

·         مدرك كارشناسي بين المللي (IB)

·         و يا هر شرايط ديگري كه معادل مورد تآييد موارد فوق باشد.

 

شرايط ويژه

·         مدرك رياضي متوسطه (براي متقاضيان رشته هاي اقتصاد، مديريت بازرگاني،  حسابداري، معماري و مهندسي)

·         گذراندن سه شاخه مرتبط ديگر با زمينه تحصيلي

 

تحصيلات تكميلي:

دانشگاه اسلامي مالزي مبنا را بر فرصت هاي مادي و پذيرش دانشجويان بنابر شايستگي آنان گذاشته و تمامي افراد را حتي كساني را كه داراي معلوليت هستند نيز مي پذيرد. اين دانشگاه در راستاي تلاش براي ايجاد درك بهتر از اسلام و مسلمانان در جهان، متقاضيان غير مسلمان را هم همانند ديگر دانشجويان پذيرا مي شود.

 

شرايط عمومي:

1.براي مقطع كارشناسي ارشد:

مدرك كارشناسي مرتبط با نمرات خوب از دانشگاه اسلامي مالزي يا هر مؤسسه آموزش عالي ديگر مورد تأييد مالزي و يا هر مدركي كه معادل كارشناسي بوده همراه با تجربه كاري مرتبط در آن زمينه.

 

2.براي مقطع دكترا:

مدرك كارشناسي ارشد مرتبط با نمرات خوب از دانشگاه اسلامي مالزي و يا مؤسسات تأييد شده ديگر و يا مدرك معادل كارشناسي ارشد همراه با تجربه كاري مرتبط.

 

زبان انگليسي:

دانشجوياني كه علاقه مند به تحصيل به زبان انگليسي هستند بايد يكي از شرايط زير را احراز كنند:

·         آزمون TOEFL

·         آزمون IELTS

·         آزمون انگليسي دانشگاه اسلامي مالزي (EPT) ، فقط براي متقاضيان مالزيايي

·         روش ديگري كه مورد قبول هيئت پذيرش دانشگاه باشد

 

حداقل نمره مورد نياز در آزمون هاي EPT, IELTS,TOEFL  در اين دانشگاه:

نمره آیلتس :6

نمره تافل : 550

در رشته های حقوق و زبان انگلیسی نمره اخذ شده برای زبان انگلیسی بالاتر است.

نمره ایلتس : 7

نمره تافل: 600

 

دانشجوياني كه شرايط پذيرش را به جز زبان پيش از ثبت نام كسب كرده اند، مدت دو سال براي فراگيري زبان فرصت دارند. دانشجويان رشته هاي دو زبانه قادر به ثبت نام مشروط هستند كه در اين صورت، آنها مي توانند همزمان با دوره تحصيلي خود براي يادگيري زبان انگليسي نيز اقدام كنند.

دانشجويان ديگري كه در رشته هايي كه به زبان عربي تدريس مي شوند، مشغول به تحصيل هستند، مي توانند مهارت زبان انگليسي خود را همزمان با دوره تحصيلي افزايش دهند. اين افراد بايد پيش از ثبت نام براي پروژه هاي تحقيقاتي و آزمون هاي جامع، قادر به كسب نمره 550 در  TOEFL و 6 در IELTS  باشند.

 

زبان عربي:

دانشجويان علاقمند به تحصيل به اين زبان ملزم به گذراندن آزمون عربي دانشگاه اسلامي مالزي(APT) هستند كه در صورت عدم قبولي در اين آزمون، يكسال براي جبران آن فرصت دارند در غير اين صورت درخواست پذيرش آنها رد خواهد شد.

 

 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies