گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

تاریخ تحویل مدارک کالج دانشگاه Mahsa

 
 

Mahsa College 

پیش دانشگاهی

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

17 اپریل

22 می

26 ژوئن

سوم

24 جولای

18 سپتامبر

 

Dental Surgery Assistant

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

3 ژانویه

18 سپتامبر

Allied Health Sciences & Pharmacy DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

17 اپریل

22 می

26 ژوئن

18 سپتامبر

سوم

24 جولای

Nursing DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

24 اپریل

سوم

24 جولای

چهارم

18 سپتامبر

Dental Technology DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

3 ژانویه

 

کارشناسی پرستاری 

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

14 فوریه

دوم

20 ژانوزه

سوم

31 اکتبر

 

کارشناسی فیزیوتراپی  

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

17 آپریل

دوم

24 جولای

 

پزشکی  Medicine

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

11 سپتامبر

 

 

کارشناسی

Dentistry, Pharmacy, Bio-Medical Sciences

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

11 سپتامبر

 

 

کارشناسی

Environmental Health & Safety

Medical Imaging

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

16 ژانویه

دوم

11 سپتامبر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تاریخ تحویل مدارک کالج دانشگاه Mahsa

 
 

Mahsa College 

پیش دانشگاهی

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

17 اپریل

22 می

26 ژوئن

سوم

24 جولای

18 سپتامبر

 

Dental Surgery Assistant

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

3 ژانویه

18 سپتامبر

Allied Health Sciences & Pharmacy DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

17 اپریل

22 می

26 ژوئن

18 سپتامبر

سوم

24 جولای

Nursing DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

23 ژانویه

دوم

24 اپریل

سوم

24 جولای

چهارم

18 سپتامبر

Dental Technology DIPLOMA

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

3 ژانویه

 

کارشناسی پرستاری 

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

14 فوریه

دوم

20 ژانوزه

سوم

31 اکتبر

 

کارشناسی فیزیوتراپی  

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

17 آپریل

دوم

24 جولای

 

پزشکی  Medicine

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

11 سپتامبر

 

 

کارشناسی

Dentistry, Pharmacy, Bio-Medical Sciences

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

11 سپتامبر

 

 

کارشناسی

Environmental Health & Safety

Medical Imaging

ترم

شروع ترم دانشگاه

اول

16 ژانویه

دوم

11 سپتامبر

 

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies