گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

لیست رشته کالج Mahsa
شهریه کل تحصیل
(رینگت)
طول دوره
مقطع تحصیلی
رشته
Program
300,000
10 ترم
ــــــــــــ
پزشکی
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
300,000
10 ترم
دكترا
جراحی دندان
Doctor of Dental Surgery
54,000
 6 ترم
دیپلم
تکنولوژی دندان
Dental Technology
35,000
4 ترم
ــــــــــــ
کمک جراح دندان
Certificate for Dental Surgery Assistant
25,000
4 ترم
کارشناسی
پرستاری
Nursing Practice Development
72,000
8 ترم
کارشناسی
مطالعات پرستاری
Nursing Studies
42,000
 6 ترم
دیپلم
پرستاری
Nursing
80,000
8 ترم
کارشناسی
فیزیوتراپی
Physiotherapy
42,000
6 ترم
دیپلم
فیزیوتراپی
Physiotherapy
66,000
 6ترم
کارشناسی
علوم زیست پزشکی
Biomedical Sciences
42,000
 6 ترم
دیپلم
لابراتوار پزشکی
Medical Lab Technology
42,000
 8 ترم
دیپلم
مطالعات داروسازي
Pharmacy
128,000
8 ترم
کارشناسی
داروسازی
Bachelor of Pharmacy
72,000
8 ترم
کارشناسی
بهداشت محیط زیست
Bachelor of Environmental Health & Safety
42,000
 6 ترم
دیپلم
بهداشت محیط زیست
Environmental Health
72,000
8 ترم
کارشناسی
تصوير برداري پزشكي
Bachelor of Medical Imaging
42,000
 6 ترم
دیپلم
تصوير برداري پزشكي
Medical Imaging
28,000
4 ترم
کارشناسی ارشد
پرستاری
MSc. Nursing
28,000
4 ترم
کارشناسی ارشد
مراقبت های بهداشتی
Advanced Healthcare
48,000
8 ترم
کارشناسی
تصوير برداري پزشكي
Medical Imaging
10,500
2 ترم
ــــــــــــ
علوم
Foundation in Science
20,000
حداقل 6 ماه
ــــــــــــ
انگلیسی
English Certificate Course
 
 

 

 

 

لیست رشته کالج Mahsa
شهریه کل تحصیل
(رینگت)
طول دوره
مقطع تحصیلی
رشته
Program
300,000
10 ترم
ــــــــــــ
پزشکی
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
300,000
10 ترم
دكترا
جراحی دندان
Doctor of Dental Surgery
54,000
 6 ترم
دیپلم
تکنولوژی دندان
Dental Technology
35,000
4 ترم
ــــــــــــ
کمک جراح دندان
Certificate for Dental Surgery Assistant
25,000
4 ترم
کارشناسی
پرستاری
Nursing Practice Development
72,000
8 ترم
کارشناسی
مطالعات پرستاری
Nursing Studies
42,000
 6 ترم
دیپلم
پرستاری
Nursing
80,000
8 ترم
کارشناسی
فیزیوتراپی
Physiotherapy
42,000
6 ترم
دیپلم
فیزیوتراپی
Physiotherapy
66,000
 6ترم
کارشناسی
علوم زیست پزشکی
Biomedical Sciences
42,000
 6 ترم
دیپلم
لابراتوار پزشکی
Medical Lab Technology
42,000
 8 ترم
دیپلم
مطالعات داروسازي
Pharmacy
128,000
8 ترم
کارشناسی
داروسازی
Bachelor of Pharmacy
72,000
8 ترم
کارشناسی
بهداشت محیط زیست
Bachelor of Environmental Health & Safety
42,000
 6 ترم
دیپلم
بهداشت محیط زیست
Environmental Health
72,000
8 ترم
کارشناسی
تصوير برداري پزشكي
Bachelor of Medical Imaging
42,000
 6 ترم
دیپلم
تصوير برداري پزشكي
Medical Imaging
28,000
4 ترم
کارشناسی ارشد
پرستاری
MSc. Nursing
28,000
4 ترم
کارشناسی ارشد
مراقبت های بهداشتی
Advanced Healthcare
48,000
8 ترم
کارشناسی
تصوير برداري پزشكي
Medical Imaging
10,500
2 ترم
ــــــــــــ
علوم
Foundation in Science
20,000
حداقل 6 ماه
ــــــــــــ
انگلیسی
English Certificate Course
 
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.