پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ليست هزينه دانشگاه APU
مقطع
شهریه
طول دوره
پیش دانشگاهی
16،900 رینگت
1 سال
دیپلم سال اول
16،900 رینگت
2 ساله
دیپلم سال دوم
18،500 رینگت

 

دانشکده

Computing & IT

Interactive Entertainment Technology

کارشناسی سال اول

24,000 رینگت

3 ساله

74,700

کارشناسی سال دوم

24,800 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,900 رینگت

 

 

دانشکده

BUSINESS AND MANAGEMENT

Animation & Visual Effects

Industrial Design & Brand Management

کارشناسی سال اول

23,500 رینگت

3 ساله

73,000

کارشناسی سال دوم

24,300 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,200 رینگت

 

 

دانشکده

Accounting, Finance and Quantitative Studies

کارشناسی سال اول

22,800 رینگت

3 ساله

70,200

کارشناسی سال دوم

23,200 رینگت

کارشناسی سال سوم

24,200 رینگت

 

 

SCHOOL OF ENGINEERING
کارشناسی سال اول
22,600 رینگت
4 ساله
92,800
کارشناسی سال دوم
22,600 رینگت
کارشناسی سال سوم
23,800 رینگت
کارشناسی سال چهارم
23,800 رینگت

  

دوره فشرده زبان انگلیسی
دوره های فشرده زبان انگلیسی
1650 رینگت
7 سطح
طول هر دوره 4 هفته

 

کلیه هزینه های باید به رینگت مالزی پرداخت گردد.

ممکن است کلیه هزینه ها بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. میزان تغییر این شهریه ها 10 درصد می باشد.

 

هزینه ثبت نام:

این هزینه معادل 800 رینگت می باشد و زمان پرداخت می گردد که دانشجو پذیرفته شده است و نامه پذیرش را دریافت کرده است. هزینه اعلام شده برای متقاضی و صرفا جهت صدور ویزای دانشجویی می باشد.

 

هزینه های متفرقه:

شهریه ثبت نام:  2760 رینگت

این هزینه در زمان ارسال درخواست برای کلیه دانشجویان بین المللی الزامی است.

 

صدور کارت دانشجویی:  30 رینگت

این کارت برای کلیه دانشجویان صادر می گردد.

 

امکانات کتابخانه ای:

ودیعه عضویت در کتابخانه: 400 رینگت غیر قابل برگشت

صدور کارت عضویت: 300 رینگت برای دانشجویان تمام وقت کارشناسی

 

امکانات آزمایشگاه مهندسی: 500 رینگت

ضمانت شخصی : 1000 رینگت این هزینه در پایان دوره آموزشی قابل برگشت می باشد.

 

خدمات بهداشتی : کلیه دانشجویان بین المللی موظف به پرداخت این هزینه می باشند

صدور بیمه دانشجویی : 488 رینگت

 

نکات مهم:

کلیه دانشجویان بین المللی موظف به پرداخت کلیه هزینه ها قبل از عزیمت هستند.

در صورت تاخیر در پرداخت هزینه های اعلام شده دانشجو باید جریمه پرداخت نماید.

لیست هزینه های اعلام شده برای دانشجو غیر قابل تغییر می باشد.

کلیه هزینه های اعلام شده برای دانشجویان بین المللی غیر قابل برگشت بوده و تنها در صورتی که ویزای دانشجویی دانشجو از سوی اداره مهاجرت مالزی رد بشود تنها شهریه همان دوره ثبت نامی به دانشجو برگشت داده می شود.

 

ویزای دانشجویی صادر شده برای هر دانشجوی بین المللی یکساله بوده و تا 1 هفته پیش از اتمام تاریخ اعتبار دانشجو موظف به تمدید مجدد آن می باشد.

هزینه تمدید ویزای دانشجویی 150 رینگت

 

در صورتی که دانشجو قصد انصراف از ادامه تحصیل در دانشگاه داشته باشد برای تسریع در روند ابطال ویزای دانشجوی می تواند 200 رینگت پرداخت نماید. این پروسه 14 روز کاری زمان می خواهد.

 

 

 
 
 

 

 

 

ليست هزينه دانشگاه APU
مقطع
شهریه
طول دوره
پیش دانشگاهی
16،900 رینگت
1 سال
دیپلم سال اول
16،900 رینگت
2 ساله
دیپلم سال دوم
18،500 رینگت

 

دانشکده

Computing & IT

Interactive Entertainment Technology

کارشناسی سال اول

24,000 رینگت

3 ساله

74,700

کارشناسی سال دوم

24,800 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,900 رینگت

 

 

دانشکده

BUSINESS AND MANAGEMENT

Animation & Visual Effects

Industrial Design & Brand Management

کارشناسی سال اول

23,500 رینگت

3 ساله

73,000

کارشناسی سال دوم

24,300 رینگت

کارشناسی سال سوم

25,200 رینگت

 

 

دانشکده

Accounting, Finance and Quantitative Studies

کارشناسی سال اول

22,800 رینگت

3 ساله

70,200

کارشناسی سال دوم

23,200 رینگت

کارشناسی سال سوم

24,200 رینگت

 

 

SCHOOL OF ENGINEERING
کارشناسی سال اول
22,600 رینگت
4 ساله
92,800
کارشناسی سال دوم
22,600 رینگت
کارشناسی سال سوم
23,800 رینگت
کارشناسی سال چهارم
23,800 رینگت

  

دوره فشرده زبان انگلیسی
دوره های فشرده زبان انگلیسی
1650 رینگت
7 سطح
طول هر دوره 4 هفته

 

کلیه هزینه های باید به رینگت مالزی پرداخت گردد.

ممکن است کلیه هزینه ها بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. میزان تغییر این شهریه ها 10 درصد می باشد.

 

هزینه ثبت نام:

این هزینه معادل 800 رینگت می باشد و زمان پرداخت می گردد که دانشجو پذیرفته شده است و نامه پذیرش را دریافت کرده است. هزینه اعلام شده برای متقاضی و صرفا جهت صدور ویزای دانشجویی می باشد.

 

هزینه های متفرقه:

شهریه ثبت نام:  2760 رینگت

این هزینه در زمان ارسال درخواست برای کلیه دانشجویان بین المللی الزامی است.

 

صدور کارت دانشجویی:  30 رینگت

این کارت برای کلیه دانشجویان صادر می گردد.

 

امکانات کتابخانه ای:

ودیعه عضویت در کتابخانه: 400 رینگت غیر قابل برگشت

صدور کارت عضویت: 300 رینگت برای دانشجویان تمام وقت کارشناسی

 

امکانات آزمایشگاه مهندسی: 500 رینگت

ضمانت شخصی : 1000 رینگت این هزینه در پایان دوره آموزشی قابل برگشت می باشد.

 

خدمات بهداشتی : کلیه دانشجویان بین المللی موظف به پرداخت این هزینه می باشند

صدور بیمه دانشجویی : 488 رینگت

 

نکات مهم:

کلیه دانشجویان بین المللی موظف به پرداخت کلیه هزینه ها قبل از عزیمت هستند.

در صورت تاخیر در پرداخت هزینه های اعلام شده دانشجو باید جریمه پرداخت نماید.

لیست هزینه های اعلام شده برای دانشجو غیر قابل تغییر می باشد.

کلیه هزینه های اعلام شده برای دانشجویان بین المللی غیر قابل برگشت بوده و تنها در صورتی که ویزای دانشجویی دانشجو از سوی اداره مهاجرت مالزی رد بشود تنها شهریه همان دوره ثبت نامی به دانشجو برگشت داده می شود.

 

ویزای دانشجویی صادر شده برای هر دانشجوی بین المللی یکساله بوده و تا 1 هفته پیش از اتمام تاریخ اعتبار دانشجو موظف به تمدید مجدد آن می باشد.

هزینه تمدید ویزای دانشجویی 150 رینگت

 

در صورتی که دانشجو قصد انصراف از ادامه تحصیل در دانشگاه داشته باشد برای تسریع در روند ابطال ویزای دانشجوی می تواند 200 رینگت پرداخت نماید. این پروسه 14 روز کاری زمان می خواهد.

 

 

 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies