گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 

زبان انگلیسی موردنیاز

 

 دوره ای آموزش زبان TEP

 

حداقل مدرک مورد نیاز زبان  انگلیسی  در دانشگاه یو پی ام:

 

550  TOEFL (Paper based)

79- 80 TOEFL (Internet Based)

Band 6  (IELTS) Academic English

 

 

دانشجویانی که پذیرش مشروط دریافت نموده اند و نمرات زبان آنها به شرح زیر باشد در دانشکده زبان دانشگاه یوپی ام باید چند واحد زبان را بگذرانند

 

500 – 549 TOEFL (Paper based)

61- 78 TOEFL (Internet Based)

Band 5.5 (IELTS) Academic English

Pass Level 107 (CIEP) from ELS, UPM

 

Academic Reading (2 واحد)

Speaking and Presentation Skills (3 واحد)

Academic Writing (3 واحد)

Grammar & Editing (2 واحد)

 

گذراندن این دوره ها اجباری می باشد و دانشجویان باید ترم اول کل این واحد ها را بردارند و بگذرانند , البته اگر موفق به پاس کردن نشوند مجدد ترم بعد باید موفق به گذراندن آن شوند و بابت هر واحد 200 رینگت پرداخت نمایند.

 

جدول هزینه ها

1. TEP Course 

Academic Reading

400.00

Speaking & Presentation Skills

600.00

Academic Writing

600.00

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 1, 600

 

2.

Academic Reading

400.00

Speaking & Presentation Skills

600.00

Academic Writing

600.00

Grammar & Editing 400.00

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 2, 000

 

3.

English Academic Writing

English Speaking & Presentation Skill

English Speaking & Presentation Skill

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 1, 716.00

 

4.

Reading & Vocabulary

Reading & Vocabulary

Grammar & Editing

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 2, 195.00

 

 

دوره های آموزش زبان فشرده IEP

 

دوره های IEP  برای دانشجویانی که با تافل 450 تا 499 و آیلتس 4 تا 4.5 که پذیرش مشروط دریافت کرده اند ارائه می شود . این دوره 360 ساعت آموزشی جهت آمادگی زبان انگلیسی جهت ورود ادامه تحصیل می باشد.

 

محتوای این دوره را در زیر ملاحظه نمایید

مهارت صحبت کردن و شنیدن(120 ساعت)

مهارت خواندن (80 ساعت)

مهارت نوشتن (160 ساعت)

 

مدت زمان آموزش IEP

12 هفته

 

برنامه آموزشی

دوشنبه تا جمعه  8 صبح تا 5 بعدازظهر

8 تا 10 و 10:30 تا 12 و 2 تا 3:15 و 3:45 تا 5

هزینه آموزش 4750 رینگت

 

دوره های فشرده زبان CIEP

این دوره جهت آموزش در حد مطلوب و ورود دانشجویان به کلاسهای دانشگاه می باشد. این دوره ای بصورت تمام وقت می باشدو 28 ساعت آموزشی در طول یک هفته  و هر 4 هفته یک دوره آموزشی را شامل می شود, دوره ها از شماره 100 تا 109 می باشد و ار مبتدی تا پیشرفته تقسیم بندی شده است.

 

مراحل ثبت نام:

مرحله اول

انجام آزمون تایید سطح و هزینه آزمون 150 رینگت می باشد

مرجله دوم

تکمی کردن فرمها برای ثبت نام به عنوان non-graduate   در آموزش دانشگاه SGS

 

(16 هفته _ 4 دوره )

هزینه ها

عنوان

No

8,300 رینگت

CIEP  4 دوره

1

800

کتاب و کتابخوانه

2

9,100,000

مجموع

 

 

دانشجویانی که نیاز به گذراندن دوره های 107 ,108 و 109 را نیز دارند باید هزینه آنرا نیز بپردازند

 

(4 هفته –یک دوره )ماههای اضافی

هزینه ها

عنوان

No

2075

CIEP  یک  دوره

1

200

کتاب و کتابخوانه

2

2,275 رینگت

مجموع

 

 

 

هزینه ماههای اضافه  برای کسانیست که که دوره 16 هفته را تکمیل نموده اند اما هنوز نیاز به آموزش بیشتر تا اخذ سطح مورد نیاز دارند.

 

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 

زبان انگلیسی موردنیاز

 

 دوره ای آموزش زبان TEP

 

حداقل مدرک مورد نیاز زبان  انگلیسی  در دانشگاه یو پی ام:

 

550  TOEFL (Paper based)

79- 80 TOEFL (Internet Based)

Band 6  (IELTS) Academic English

 

 

دانشجویانی که پذیرش مشروط دریافت نموده اند و نمرات زبان آنها به شرح زیر باشد در دانشکده زبان دانشگاه یوپی ام باید چند واحد زبان را بگذرانند

 

500 – 549 TOEFL (Paper based)

61- 78 TOEFL (Internet Based)

Band 5.5 (IELTS) Academic English

Pass Level 107 (CIEP) from ELS, UPM

 

Academic Reading (2 واحد)

Speaking and Presentation Skills (3 واحد)

Academic Writing (3 واحد)

Grammar & Editing (2 واحد)

 

گذراندن این دوره ها اجباری می باشد و دانشجویان باید ترم اول کل این واحد ها را بردارند و بگذرانند , البته اگر موفق به پاس کردن نشوند مجدد ترم بعد باید موفق به گذراندن آن شوند و بابت هر واحد 200 رینگت پرداخت نمایند.

 

جدول هزینه ها

1. TEP Course 

Academic Reading

400.00

Speaking & Presentation Skills

600.00

Academic Writing

600.00

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 1, 600

 

2.

Academic Reading

400.00

Speaking & Presentation Skills

600.00

Academic Writing

600.00

Grammar & Editing 400.00

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 2, 000

 

3.

English Academic Writing

English Speaking & Presentation Skill

English Speaking & Presentation Skill

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 1, 716.00

 

4.

Reading & Vocabulary

Reading & Vocabulary

Grammar & Editing

هزینه کل این واحدها وهزینه کتاب (RM) 2, 195.00

 

 

دوره های آموزش زبان فشرده IEP

 

دوره های IEP  برای دانشجویانی که با تافل 450 تا 499 و آیلتس 4 تا 4.5 که پذیرش مشروط دریافت کرده اند ارائه می شود . این دوره 360 ساعت آموزشی جهت آمادگی زبان انگلیسی جهت ورود ادامه تحصیل می باشد.

 

محتوای این دوره را در زیر ملاحظه نمایید

مهارت صحبت کردن و شنیدن(120 ساعت)

مهارت خواندن (80 ساعت)

مهارت نوشتن (160 ساعت)

 

مدت زمان آموزش IEP

12 هفته

 

برنامه آموزشی

دوشنبه تا جمعه  8 صبح تا 5 بعدازظهر

8 تا 10 و 10:30 تا 12 و 2 تا 3:15 و 3:45 تا 5

هزینه آموزش 4750 رینگت

 

دوره های فشرده زبان CIEP

این دوره جهت آموزش در حد مطلوب و ورود دانشجویان به کلاسهای دانشگاه می باشد. این دوره ای بصورت تمام وقت می باشدو 28 ساعت آموزشی در طول یک هفته  و هر 4 هفته یک دوره آموزشی را شامل می شود, دوره ها از شماره 100 تا 109 می باشد و ار مبتدی تا پیشرفته تقسیم بندی شده است.

 

مراحل ثبت نام:

مرحله اول

انجام آزمون تایید سطح و هزینه آزمون 150 رینگت می باشد

مرجله دوم

تکمی کردن فرمها برای ثبت نام به عنوان non-graduate   در آموزش دانشگاه SGS

 

(16 هفته _ 4 دوره )

هزینه ها

عنوان

No

8,300 رینگت

CIEP  4 دوره

1

800

کتاب و کتابخوانه

2

9,100,000

مجموع

 

 

دانشجویانی که نیاز به گذراندن دوره های 107 ,108 و 109 را نیز دارند باید هزینه آنرا نیز بپردازند

 

(4 هفته –یک دوره )ماههای اضافی

هزینه ها

عنوان

No

2075

CIEP  یک  دوره

1

200

کتاب و کتابخوانه

2

2,275 رینگت

مجموع

 

 

 

هزینه ماههای اضافه  برای کسانیست که که دوره 16 هفته را تکمیل نموده اند اما هنوز نیاز به آموزش بیشتر تا اخذ سطح مورد نیاز دارند.

 

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.