پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

امكانات آموزشي و رفاهي دانشگاه Help

 

ايجاد يك محيط آموزشي منحصربفرد براي تسهيل در يادگيري:

برنامه هاي آموزشي ما شامل شبكه كاملي از مدرنترين تجهيزات، امكانات، منابع آموزشي و بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي و آزمايشگاههاي علوم است كه فراتر از تكنولوژي روز دنيا مي باشد و حتي دانشجويان را قادر مي سازند در زمينه طراحي برنامه هاي كاربردي گوناگون پژوهش و تحقيق نمايند براي مثال مي توان به ارتباطات همراه اشاره كرد.

با ارائه بهترين امكانات آموزشي دانشجويان دانشگاه Help توانستند جوايز نفيسي را نيز ار آن خودكنند. دانشگاه Help با ايجاد واحد آموزشي جديد خود در مجاورت "كمپلكس پجابات دامن سرا" علاوه بر چشم انداز زيبا و محيط امن و دلپذيرش بر امكانات آموزشي و كيفي خود نيز افزوده است. اينگونه امكانات و ويژگي ها، دركنار انگيزه اي هايي كه خود دانشگاه به فرد القا مي كند تا حد بسيار زيادي موفقيت و برتري دانشجويان را در آينده تضمين مي نمايد.

به طور كلي امكانات دانشگاه Help عبارتند از امكانات رايانه اي، مركز منابع آموزشي، آزمايشگاههاي علوم، مسكن و غذا.

 

امكانات رايانه اي:

 

Help از منابع رايانه اي گسترده و شبكه وسيع براي دانشجويان خود برخوردار است.

 

2 سرور اينترپرايز ديجيتال آلفا

 

، كه شامل برنامه هاي جانبي و امكانات اتصال است و معرف سرمايه گذاري يك ميليون رينگيتي در سيستم مديريت آموزش مي باشد. اين سرورها براي محيطهاي شبكه سيمي و بي سيم طراحي شده اند و در سيستم عامل ويندوز اجرا مي شوند.

 

10 آزمايشگاه رايانه

 

(شامل 2 آزمايشگاه چندرسانه اي و اينترنت) با حدود 400 رايانه كه به دانشجويان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي خدمات مي دهند.

 

8 آزمايشگاه مخصوص پروژه دانشجويان IT و همچنين پژوهش و توسعه.

آزمايشگاه تمام مكانيزه و مدرن پاور مكينتاش جي 4.

يك سيستم زمانبندي و ارتباطي تحت وب مخصوص دانشجويان جهت اطلاع از برنامه نامنويسي ها، شهريه ها، نتايج، جداول زماني، پيامها و بازرگاني الكترونيك.

 

كتابخانه و مركز منابع آموزشي:

 

كتابخانه و مركز منابع آموزشي امكانات و فضاي ايده آلي براي كار و مطالعه در اختيار دانشجويان قرار مي دهد و كلكسيوني است از 40000 عنوان كتاب و نشريات ادواري كه طبق طرح طبقه بندي كتابخانه همايش طبقه بندي شده اند. مواد و مطالب موجود در اين كلكسيون ارتباط نزديكي با دروس و برنامه هاي آموزشي گوناگون دارند و مدام آپ ديت مي شوند. علاوه بر كلكسيون جامعي از متون درسي، طيف وسيعي از متون تكميلي و مواد تحقيقاتي هم وجود دارد كه به نياز پژوهشي و تدريس دانشجويان پاسخ مي دهد.

از نقاط برجسته اين كلكسيون مي توان به گزارشات كامل حقوق انگلستان اشاره كرد و همينطور بخشي هم مربوط به آمريكا. اين كلكسيون همچنين داراي مطالب خواندني عمومي، داستانها و مجلات مي باشد.

خدمات كتابخانه عبارتند از:

-          وام

-          رزرويشين

-          رايانه هاي مجهز به اينترنت

-          فتوكپي

-     منابع الكترونيكي تمام صفحه، لگزيس نگزيس (LexisNexis) و پروكست (ProQuest).

 

آزمايشگاههاي علوم:

 

آزمايشگاههاي علوم كوري دانشگاه Help به نام شيميدانان معروف فرانسوي پير و ماري كوري نامگذاري گرديدند كه توانستند عناصر راديواكتيو پولونيوم و راديوم را كشف كنند. اين آزمايشگاههاي فوق مدرن به امكانات كاملاً مكانيزه و مدرن مجهزند و همچنين به تجهيزات و وسايل ايمني. همچنين داراي امكانات لازم جهت برگزاري جلسات عملي براي دروس علوم مي باشند.

 

مسكن و غذا:

 

امكانات اقامتي و رستوران در مجاورت Help به وفور يافت مي شوند براي دانشجوياني كه نياز دارند. اداره اسكان دانشجويان به دانشجويان كمك مي كند مكانهاي اقامتي مناسبي در آپارتمانهاي دانشجويي Help يا در نواحي اقامتي سطح شهر پيدا كنند.

 

 

 

 

 

امكانات آموزشي و رفاهي دانشگاه Help

 

ايجاد يك محيط آموزشي منحصربفرد براي تسهيل در يادگيري:

برنامه هاي آموزشي ما شامل شبكه كاملي از مدرنترين تجهيزات، امكانات، منابع آموزشي و بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي و آزمايشگاههاي علوم است كه فراتر از تكنولوژي روز دنيا مي باشد و حتي دانشجويان را قادر مي سازند در زمينه طراحي برنامه هاي كاربردي گوناگون پژوهش و تحقيق نمايند براي مثال مي توان به ارتباطات همراه اشاره كرد.

با ارائه بهترين امكانات آموزشي دانشجويان دانشگاه Help توانستند جوايز نفيسي را نيز ار آن خودكنند. دانشگاه Help با ايجاد واحد آموزشي جديد خود در مجاورت "كمپلكس پجابات دامن سرا" علاوه بر چشم انداز زيبا و محيط امن و دلپذيرش بر امكانات آموزشي و كيفي خود نيز افزوده است. اينگونه امكانات و ويژگي ها، دركنار انگيزه اي هايي كه خود دانشگاه به فرد القا مي كند تا حد بسيار زيادي موفقيت و برتري دانشجويان را در آينده تضمين مي نمايد.

به طور كلي امكانات دانشگاه Help عبارتند از امكانات رايانه اي، مركز منابع آموزشي، آزمايشگاههاي علوم، مسكن و غذا.

 

امكانات رايانه اي:

 

Help از منابع رايانه اي گسترده و شبكه وسيع براي دانشجويان خود برخوردار است.

 

2 سرور اينترپرايز ديجيتال آلفا

 

، كه شامل برنامه هاي جانبي و امكانات اتصال است و معرف سرمايه گذاري يك ميليون رينگيتي در سيستم مديريت آموزش مي باشد. اين سرورها براي محيطهاي شبكه سيمي و بي سيم طراحي شده اند و در سيستم عامل ويندوز اجرا مي شوند.

 

10 آزمايشگاه رايانه

 

(شامل 2 آزمايشگاه چندرسانه اي و اينترنت) با حدود 400 رايانه كه به دانشجويان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي خدمات مي دهند.

 

8 آزمايشگاه مخصوص پروژه دانشجويان IT و همچنين پژوهش و توسعه.

آزمايشگاه تمام مكانيزه و مدرن پاور مكينتاش جي 4.

يك سيستم زمانبندي و ارتباطي تحت وب مخصوص دانشجويان جهت اطلاع از برنامه نامنويسي ها، شهريه ها، نتايج، جداول زماني، پيامها و بازرگاني الكترونيك.

 

كتابخانه و مركز منابع آموزشي:

 

كتابخانه و مركز منابع آموزشي امكانات و فضاي ايده آلي براي كار و مطالعه در اختيار دانشجويان قرار مي دهد و كلكسيوني است از 40000 عنوان كتاب و نشريات ادواري كه طبق طرح طبقه بندي كتابخانه همايش طبقه بندي شده اند. مواد و مطالب موجود در اين كلكسيون ارتباط نزديكي با دروس و برنامه هاي آموزشي گوناگون دارند و مدام آپ ديت مي شوند. علاوه بر كلكسيون جامعي از متون درسي، طيف وسيعي از متون تكميلي و مواد تحقيقاتي هم وجود دارد كه به نياز پژوهشي و تدريس دانشجويان پاسخ مي دهد.

از نقاط برجسته اين كلكسيون مي توان به گزارشات كامل حقوق انگلستان اشاره كرد و همينطور بخشي هم مربوط به آمريكا. اين كلكسيون همچنين داراي مطالب خواندني عمومي، داستانها و مجلات مي باشد.

خدمات كتابخانه عبارتند از:

-          وام

-          رزرويشين

-          رايانه هاي مجهز به اينترنت

-          فتوكپي

-     منابع الكترونيكي تمام صفحه، لگزيس نگزيس (LexisNexis) و پروكست (ProQuest).

 

آزمايشگاههاي علوم:

 

آزمايشگاههاي علوم كوري دانشگاه Help به نام شيميدانان معروف فرانسوي پير و ماري كوري نامگذاري گرديدند كه توانستند عناصر راديواكتيو پولونيوم و راديوم را كشف كنند. اين آزمايشگاههاي فوق مدرن به امكانات كاملاً مكانيزه و مدرن مجهزند و همچنين به تجهيزات و وسايل ايمني. همچنين داراي امكانات لازم جهت برگزاري جلسات عملي براي دروس علوم مي باشند.

 

مسكن و غذا:

 

امكانات اقامتي و رستوران در مجاورت Help به وفور يافت مي شوند براي دانشجوياني كه نياز دارند. اداره اسكان دانشجويان به دانشجويان كمك مي كند مكانهاي اقامتي مناسبي در آپارتمانهاي دانشجويي Help يا در نواحي اقامتي سطح شهر پيدا كنند.

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies