گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

تخفيف ويژه متقاضيان ايراني زبان انگليسي كالج Rima

 

شهريه آموزش:    6880    رينگيت      

طول دوره: 5 ترم (گواهي نامه براي هر ترم)

شامل يك سال ويزا, بيمه و منابع درسي

هزينه درخواست پذيرش   : 350  رينگيت يا 100 دلار

هزينه هاي اجرايي:   1500 رينگيت

شهريه تكرار هر ترم: 353$

شرايط پرداخت: 

پس از ارسال رسيد پرداخت هزينه درخواست پذيرش همراه با كليه مدارك لازم, قبل از ورود به كلاس, كل شهريه تصويه ميگردد

در صورت تمايل جهت ورود به دوره هاي كارشناسي, از 10 درصد تخفيف بهره مند  گرديد.

 

دوره هاي ديپلم و كارداني

ژانوي

ژوئن

اكتبر

دوره هاي زبان انگليسي

جذب زبان آموز به صورت هر ماهه

 

 
 

هزينه هاي اجرايي كالج بين المللي ريما RIMA

 

هزينه درخواست پذيرش

RM 350 ($ 100)

هزينه ثبت نام

RM 1360 ($ 439)

وديعه امنيت(قابل استرداد)

RM 1000 ($ 323)

هزينه منابع(سالانه)

RM 1500 ($ 484)

هزينه بيمه دانشجويي (سالانه)

RM 350 ($ 113)

هزينه تمديد ويزاي دانشجويي

RM 200 ($ 65)

هزينه  MQA هر درس

RM 300 ($ 97)

هزينه بخشود گي (در صورت نياز)

RM 150 ($ 49)

 

 

هزينه هاي اجرايي كالج بين المللي ريما RIMA

 


نام دوره

كل شهريه آموزش

هزينه هاي سال اول

هزينه هاي سال دوم

هزينه هاي سال سوم

BBA كارشناسي بازرگاني

و

حسابداري

RM 49,000

($ 15,807)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,800

($ 5,420)

هزينه منابع

RM 2,200

($710)

علوم تجارت  IT

علوم كامپيوتر

مهندسي الكترونيك

مهندسي مكاترونيك

RM 49,000

($ 15,807)

پرداخت سالانه

RM16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,800

($ 5,420)

هزينه منابع

RM 2,200

($710)

ليسانس انتقالي به امريكا

American Degree Transfer

RM 400

($ 129)

هر واحد

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

فوق ديپلم تجارت كاربردي

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مديريت دفتري

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مديريت هتل

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$ 4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$ 4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم علوم كامپيوتر

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مهندسي الكترونيك

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم علوم زيست شناسي

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$  4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$  4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

پيش دانشگاهي ها

RM 12,500

$4,033

پرداخت كامل

RM 12,500

$4,033

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

 

 


نام دوره

كل شهريه آموزش

هزينه ها

هزينه ها

گواهي نامه حسابداري

CAT-ACCA

RM 7,140

$ 2,304

بدون محاسبه آزمون داخلي

پرداخت كامل

هزينه آزمون هاي خارجي

سطح مقدماتي*2 برگ

سطح متوسط*2 برگ

سطح  پيشرفته *6 برگ

RM 7,140

$ 2,100

40 پوند در هر  برگ

40 پوند در هر  برگ

53 پوند در هر  برگ

زبان انگليسي در هر ماه و هر ترم

RM 1,200

$388

شامل كتاب هاي آموزشي و منابع

ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 

 

 
 

تخفيف ويژه متقاضيان ايراني زبان انگليسي كالج Rima

 

شهريه آموزش:    6880    رينگيت      

طول دوره: 5 ترم (گواهي نامه براي هر ترم)

شامل يك سال ويزا, بيمه و منابع درسي

هزينه درخواست پذيرش   : 350  رينگيت يا 100 دلار

هزينه هاي اجرايي:   1500 رينگيت

شهريه تكرار هر ترم: 353$

شرايط پرداخت: 

پس از ارسال رسيد پرداخت هزينه درخواست پذيرش همراه با كليه مدارك لازم, قبل از ورود به كلاس, كل شهريه تصويه ميگردد

در صورت تمايل جهت ورود به دوره هاي كارشناسي, از 10 درصد تخفيف بهره مند  گرديد.

 

دوره هاي ديپلم و كارداني

ژانوي

ژوئن

اكتبر

دوره هاي زبان انگليسي

جذب زبان آموز به صورت هر ماهه

 

 
 

هزينه هاي اجرايي كالج بين المللي ريما RIMA

 

هزينه درخواست پذيرش

RM 350 ($ 100)

هزينه ثبت نام

RM 1360 ($ 439)

وديعه امنيت(قابل استرداد)

RM 1000 ($ 323)

هزينه منابع(سالانه)

RM 1500 ($ 484)

هزينه بيمه دانشجويي (سالانه)

RM 350 ($ 113)

هزينه تمديد ويزاي دانشجويي

RM 200 ($ 65)

هزينه  MQA هر درس

RM 300 ($ 97)

هزينه بخشود گي (در صورت نياز)

RM 150 ($ 49)

 

 

هزينه هاي اجرايي كالج بين المللي ريما RIMA

 


نام دوره

كل شهريه آموزش

هزينه هاي سال اول

هزينه هاي سال دوم

هزينه هاي سال سوم

BBA كارشناسي بازرگاني

و

حسابداري

RM 49,000

($ 15,807)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,800

($ 5,420)

هزينه منابع

RM 2,200

($710)

علوم تجارت  IT

علوم كامپيوتر

مهندسي الكترونيك

مهندسي مكاترونيك

RM 49,000

($ 15,807)

پرداخت سالانه

RM16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,100

($ 5,194)

پرداخت سالانه

RM 16,800

($ 5,420)

هزينه منابع

RM 2,200

($710)

ليسانس انتقالي به امريكا

American Degree Transfer

RM 400

($ 129)

هر واحد

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

ميانگين

30 واحد

RM 12,000

$3,871

فوق ديپلم تجارت كاربردي

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مديريت دفتري

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مديريت هتل

RM 26,000

$ 8,387

پرداخت سالانه

RM 13,000

$ 4,194

پرداخت سالانه

RM 13,000

$ 4,194

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم علوم كامپيوتر

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم مهندسي الكترونيك

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$ 4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فوق ديپلم علوم زيست شناسي

RM 28,000

$9,033

پرداخت سالانه

RM 14,000

$  4,517

پرداخت سالانه

RM 14,000

$  4,517

ــــــــــــ

ــــــــــــ

پيش دانشگاهي ها

RM 12,500

$4,033

پرداخت كامل

RM 12,500

$4,033

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

 

 


نام دوره

كل شهريه آموزش

هزينه ها

هزينه ها

گواهي نامه حسابداري

CAT-ACCA

RM 7,140

$ 2,304

بدون محاسبه آزمون داخلي

پرداخت كامل

هزينه آزمون هاي خارجي

سطح مقدماتي*2 برگ

سطح متوسط*2 برگ

سطح  پيشرفته *6 برگ

RM 7,140

$ 2,100

40 پوند در هر  برگ

40 پوند در هر  برگ

53 پوند در هر  برگ

زبان انگليسي در هر ماه و هر ترم

RM 1,200

$388

شامل كتاب هاي آموزشي و منابع

ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies