شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

شهریه ثبت نام زبان آموزان موسسه آموزش زبان Standard

 

هزینه صدور ویزای زبان آموزی

1500 رینگت

هزینه دروس (4 ماه برای 100 ساعت)

2400 رینگت

کتاب و تجهیزات

200 رینگت

ودیعه زبان آموزی (غیر قابل برگشت)

1500 رینگت

هزینه ثبت نام

100 رینگت

جمع شهریه ها

5700 رینگت

 

 

 

 

  

 

شهریه ثبت نام زبان آموزان موسسه آموزش زبان Standard

 

هزینه صدور ویزای زبان آموزی

1500 رینگت

هزینه دروس (4 ماه برای 100 ساعت)

2400 رینگت

کتاب و تجهیزات

200 رینگت

ودیعه زبان آموزی (غیر قابل برگشت)

1500 رینگت

هزینه ثبت نام

100 رینگت

جمع شهریه ها

5700 رینگت

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.