گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  گروه مشاوره ای شریف اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 

 معرفي دانشكده هاي ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

دانشكده كشاورزي

Agriculture

دانشكده مديريت

Graduate School Management GSM

دانشكده  جنگلداري

Forestry

دانشكده دامپزشكي

Veterinary  Medicine

دانشكده مهندسي

Engineering

دانشكده مهندسي هوا فضا

Aerospace Engineering

دانشكده برق و الكترونيك

Electrical and Electronic Engineering

دانشكده شيمي و محيط زيست

Chemical and Environmental

كامپيوتر و سيستم هاي ارتباطي

Computer & Communication Systems

دانشكده مهندسي غذا و توليد

Process and Food Engineering

دانشكده علوم آموزشي

Educational Studies

دانشكده آموزش

Science

دانشكده زيست شناسي

Biology

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده شيمي

Chemistry

دانشكده رياضيات

Mathematics

دانشكده تكنولوژي و علوم غذا

Food Science And Technology

دانشكده بوم شناسي انساني

Human Ecology

دانشكده زبانهاي مدرن و ارتباطات

Modern Language & Communication

دانشكده پزشكي و بهداشت

Medical and Health Science

علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

Computer Science and IT

دانشكده مطالعات محيط زيست

Environmental Studies

دانشكده كشاورزي و علوم غذا

Agriculture and Food Sciences

دانشكده معماري و طراحي

Design and Architecture

علوم بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

Biotechnology & Bimolecular science

موسسه علوم زيستي

Bioscience

موسسه فناوري پيشرفته

Institute of Advanced Technology

موسسه تحقيقات رياضي

Institute of Mathematical Research

دانشكده رياضيات محض

Pure Mathematics

آمار و رياضيات كاربردي

Mathematical Science and Application

دانشكده آموزش زياضيات

Philosophy Education of Mathematics

موسسه كشاورزي منطقه استوايي

Institute of Tropical Agriculture

موسسه مطالعات علوم اجتماعي

Institute for Social Science Studies

كشاورزي و مطالعات سياست غذايي

Agricultural and Food Policy Studies

جنگلداري استوايي

Tropical Forestry and Forest Products

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  گروه مشاوره ای شریف اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 

 معرفي دانشكده هاي ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

دانشكده كشاورزي

Agriculture

دانشكده مديريت

Graduate School Management GSM

دانشكده  جنگلداري

Forestry

دانشكده دامپزشكي

Veterinary  Medicine

دانشكده مهندسي

Engineering

دانشكده مهندسي هوا فضا

Aerospace Engineering

دانشكده برق و الكترونيك

Electrical and Electronic Engineering

دانشكده شيمي و محيط زيست

Chemical and Environmental

كامپيوتر و سيستم هاي ارتباطي

Computer & Communication Systems

دانشكده مهندسي غذا و توليد

Process and Food Engineering

دانشكده علوم آموزشي

Educational Studies

دانشكده آموزش

Science

دانشكده زيست شناسي

Biology

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده شيمي

Chemistry

دانشكده رياضيات

Mathematics

دانشكده تكنولوژي و علوم غذا

Food Science And Technology

دانشكده بوم شناسي انساني

Human Ecology

دانشكده زبانهاي مدرن و ارتباطات

Modern Language & Communication

دانشكده پزشكي و بهداشت

Medical and Health Science

علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

Computer Science and IT

دانشكده مطالعات محيط زيست

Environmental Studies

دانشكده كشاورزي و علوم غذا

Agriculture and Food Sciences

دانشكده معماري و طراحي

Design and Architecture

علوم بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

Biotechnology & Bimolecular science

موسسه علوم زيستي

Bioscience

موسسه فناوري پيشرفته

Institute of Advanced Technology

موسسه تحقيقات رياضي

Institute of Mathematical Research

دانشكده رياضيات محض

Pure Mathematics

آمار و رياضيات كاربردي

Mathematical Science and Application

دانشكده آموزش زياضيات

Philosophy Education of Mathematics

موسسه كشاورزي منطقه استوايي

Institute of Tropical Agriculture

موسسه مطالعات علوم اجتماعي

Institute for Social Science Studies

كشاورزي و مطالعات سياست غذايي

Agricultural and Food Policy Studies

جنگلداري استوايي

Tropical Forestry and Forest Products

 

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies