پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
دانشگاه USM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) جز رشته های پزشکی مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

 

معرفي دانشكده هاي ارشد و دكتراي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده علوم انساني

Humanities

دانشكده طراحي و ساخت

Housing , Building and Planning

دانشكده شيمي

 Chemical Science

دانشكده كامپيوتر

Computer Science

دانشكده رياضي

Mathematical Sciences

دانشكده هنر

Arts

دانشكده تكنولوژي صنايع

Industrial Technology

دانشكده آموزش

Educational Studies

دانشكده آموزش از راه دور

Distance Education

دانشكده داروسازي

Pharmacy

دانشكده مديريت

Management

دانشكده علوم زيستي

Biological Science

دانشكده علوم اجتماعي

Social Science

دانشكده مهندسي برق و الكترونيك

Electrical & Electronic Engineering

مهندسي مواد و منابع معدني

Material & Mineral Resource Engineering

دانشكده مهندسي هوانوردي

Aerospace Engineering

دانشكده مهندسي شيمي

Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده علوم بهداشت

Health Science

دانشكده دندانپزشكي

Dental Science

دانشكده پزشكي

Medical science

دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته

Advanced Medical and Dental

 مهندسي رودخانه

River Engineering & Urban Drainage

دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي

Languages, Literacies and Translation

موسسه تحقيقاتي پزشكي مولكولي

Molecular Medicine INFORMM

 ساختار و تكنولوژي مالتي مديا

Instructional Technology & Multimedia

 مطالعات سياست بين الملل

 Policy and International Studies

مركز تحقيقات توسعه زنان

Women's Development

مركز زيست شناسي بيوشيمي

Center for Chemical Biology

 مركز مطالعات ساحلي و دريايي

Centre for Marine and Coastal Studies

مركز تحقيقات داروئي

Centre for Drug Research

 مركز كنترل دوپبنگ

Doping Control Centre

مركز سم شناسي

National Poison Centre

مركز باستان شناسي مالزي

Archaeological Research Malaysia

 

 

 

 

 

 
دانشگاه USM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) جز رشته های پزشکی مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

 

معرفي دانشكده هاي ارشد و دكتراي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

Physics

دانشكده علوم انساني

Humanities

دانشكده طراحي و ساخت

Housing , Building and Planning

دانشكده شيمي

 Chemical Science

دانشكده كامپيوتر

Computer Science

دانشكده رياضي

Mathematical Sciences

دانشكده هنر

Arts

دانشكده تكنولوژي صنايع

Industrial Technology

دانشكده آموزش

Educational Studies

دانشكده آموزش از راه دور

Distance Education

دانشكده داروسازي

Pharmacy

دانشكده مديريت

Management

دانشكده علوم زيستي

Biological Science

دانشكده علوم اجتماعي

Social Science

دانشكده مهندسي برق و الكترونيك

Electrical & Electronic Engineering

مهندسي مواد و منابع معدني

Material & Mineral Resource Engineering

دانشكده مهندسي هوانوردي

Aerospace Engineering

دانشكده مهندسي شيمي

Chemical Engineering

دانشكده مهندسي عمران

Civil Engineering

دانشكده مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

دانشكده علوم بهداشت

Health Science

دانشكده دندانپزشكي

Dental Science

دانشكده پزشكي

Medical science

دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته

Advanced Medical and Dental

 مهندسي رودخانه

River Engineering & Urban Drainage

دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي

Languages, Literacies and Translation

موسسه تحقيقاتي پزشكي مولكولي

Molecular Medicine INFORMM

 ساختار و تكنولوژي مالتي مديا

Instructional Technology & Multimedia

 مطالعات سياست بين الملل

 Policy and International Studies

مركز تحقيقات توسعه زنان

Women's Development

مركز زيست شناسي بيوشيمي

Center for Chemical Biology

 مركز مطالعات ساحلي و دريايي

Centre for Marine and Coastal Studies

مركز تحقيقات داروئي

Centre for Drug Research

 مركز كنترل دوپبنگ

Doping Control Centre

مركز سم شناسي

National Poison Centre

مركز باستان شناسي مالزي

Archaeological Research Malaysia

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies