پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

دانشگاه  Tun Abdul Razak صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد در رشته مدیریت آموزش مورد تائيد ,وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق  Tun Abdul Razak

 

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak  به دانشجویان بین المللی در کلیه مسائل تحصیل و دیگر امور مربوط به آنها کمک می کند . این خدمات شامل ثبت نام دانشجو در مرکز، مشاوره در مورد دروس انتخابی، تهیه ویزای دانشجویی و کلیه مسائل مربوط به اقامت و اسكان آنها می باشد.

کلیه دانشجویان بین المللی باید از انجمن مهاجرت مالزی نامه ای برای اقامت خود در مالزی تهیه کرده تا به واسطه آن بتوانند ویزای تحصیلی خود را اعتبار ببخشند. واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak به دانشجویان تازه وارد برای درخواست این نامه تا زمان اخذ آن کمک می نماید.

دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak در کلیه زمینه های زیر به دانشجویان کمک می کند:

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak کلیه پیش نیاز ها را تا اخذ offer letter برای دانشجویان فراهم می آورد و  در کلیه مسائل مربوط به مهاجرت و پرداخت شهریه دانشگاه به دانشجو کمک می کند.

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست در دانشگاه تون عبدالرزاق شامل موارد زیر است:

×      ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی

×      ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر ایلتس IELTS و یا تافل TOFEL

×      سن

×      کپی برابر اصل پاسپورت

×      برگه درخواست (فرم را از اینجا دانلود نمایید)

رسید مبلغ درخواست برای پذیرش در دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak به شرح زیر:

×      دیپلم و پیش دانشگاهی و کارشناسی  20 رینگت

×      ارشد و دکترا 50 رینگت

 

ملزومات زمان ثبت نام

 

×      تمامی دانشجویان قبل از ورود به مالزی باید مبلغ 600 رینگت به اداره مهاجرت مالزی پرداخت نمایند و کپی این مدرک را نیز ضمیمه دیگر مدارک به دانشگاه ارائه نمایند.  کلیه جزئیات شامل نام دانشجو و شماره پاسپورت را نیز روی این سند درج نمایند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak کلیه مدارک مورد نیاز برای مهاجرت دانشجویان را گردآوری کرده و به اداره مهاجرت مالزی ارسال می نماید و به دانشجویان در اخذ ویزای تحصیلی کمک می نماید.

×      دانشجویان باید رسید واریزی مبلغ 380 رینگت  به بانک را به ضمیمه Offer letter و آخرین مدرک تحصیلی و کپی از کلیه صفحات پاسپورت و  چهار قطعه عکس پشت نویسی شده دانشجو را به این واحد دانشگاهی تسلیم کرده  تا دانشگاه بتواند برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام نماید. در این مرحله واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نامه موافقت را به دانشجو ارائه می کند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak زمان دقیق اعزام دانشجو را حداقل 7 روز پیش از سفر به او اعلام می کند و وی باید ظرف زمان تعیین شده خود را به دانشگاه برساند.

×      دانشجویان پیش از اعزام به دانشگاه باید برگه های اعلام وضعیت سلامتی جسمانی را دریافت کرده و با مشورت پزشک متخصص تکمیل نمایند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نامه موفقیت اخذ ویزای تحصیلی را در اختیار دانشجو قرار می دهد.

×      دانشجو باید در موقع ثبت نام در دانشگاه ویزای دانشجویی  و نامه پذيرش خود را به دانشگاه ارائه دهند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak با ارسال اص پاسپورت دانشجو به واحد مهاجرت مالزی ویزای اقامت موقت یکماهه را برای دانشجو دریافت می نماید.

×   دانشجویان بین المللی به طور کلی برای کلیه مسائل مربوط به مهاجرت و ثبت نام می توانند با واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak تماس بگیرند.

 

 

اعلام زمان پرواز و تعیین مسائل مربوط به زمان ورود

 

زمانی که ثبت نام مقدماتی دانشجو صورت گرفت دانشجو برای تکمیل مراحل بعدی باید در دانشگاه حضور یابد. ( شرکت پویا اندیشان مفتخر است اعلام نماید در این زمان کلیه مسائل از طریق نمایندگان شرکت انجام شده و نیازی به حضور وی در مالزی تا پيش از ثبت نام نهايي نمی باشد)

 

آزمایشات پزشکی دانشگاه تون عبدالرزاق

 

قبل از تکمیل فرم کلیه موارد را به دقت بخوانید

×      حتما فرم را تنها به زبان انگلیسی تکمیل نمایید

×      تمامی فرم با حروف بزرگ تکمیل شود

×      فرم آزمایشات پزشکی دانشگاه تون عبدالرزاق از 4 بخش تشکیل شده است:

بخش یک شامل A و B که شامل اطلاعات فردی داوطلب بوده و باید توسط وی تکمیل شود

بخش دو، سه و چهار باید توسط دکتر متخصص تکمیل شود.

×      کلیه آزمایشاتی که در فرم قید شده را به طور کامل انجام دهید و گزارش مربوط به آن را ضمیمه فرم ارسال نمایید.

×      تنها به آزمایشاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که ظرف 60 روز گذشته انجام شده باشد

×      عکس قفسه سینه را نیز ضمیمه مدارک و گزارشات دیگر به همراه داشته باشید و حتما چک نمایید این عکس با نام دقیق به زبان انگلیسی خود شما باشد.

×      اگر دانشگاه در صحت مدارک شک کند دانشجو را وادار به انجام مجدد آن در مراکز مورد تایید خود می نماید.

×      در صورتی دانشگاه هر گونه تخلفی در آزمایشات یا دیگر موارد مندرج در فرم تقاضا ببیند دانشجو را به طور کامل مردود اعلام می نماید.

 

 

 

 

 

  

دانشگاه  Tun Abdul Razak صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد در رشته مدیریت آموزش مورد تائيد ,وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق  Tun Abdul Razak

 

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak  به دانشجویان بین المللی در کلیه مسائل تحصیل و دیگر امور مربوط به آنها کمک می کند . این خدمات شامل ثبت نام دانشجو در مرکز، مشاوره در مورد دروس انتخابی، تهیه ویزای دانشجویی و کلیه مسائل مربوط به اقامت و اسكان آنها می باشد.

کلیه دانشجویان بین المللی باید از انجمن مهاجرت مالزی نامه ای برای اقامت خود در مالزی تهیه کرده تا به واسطه آن بتوانند ویزای تحصیلی خود را اعتبار ببخشند. واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak به دانشجویان تازه وارد برای درخواست این نامه تا زمان اخذ آن کمک می نماید.

دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak در کلیه زمینه های زیر به دانشجویان کمک می کند:

واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak کلیه پیش نیاز ها را تا اخذ offer letter برای دانشجویان فراهم می آورد و  در کلیه مسائل مربوط به مهاجرت و پرداخت شهریه دانشگاه به دانشجو کمک می کند.

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست در دانشگاه تون عبدالرزاق شامل موارد زیر است:

×      ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی

×      ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر ایلتس IELTS و یا تافل TOFEL

×      سن

×      کپی برابر اصل پاسپورت

×      برگه درخواست (فرم را از اینجا دانلود نمایید)

رسید مبلغ درخواست برای پذیرش در دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak به شرح زیر:

×      دیپلم و پیش دانشگاهی و کارشناسی  20 رینگت

×      ارشد و دکترا 50 رینگت

 

ملزومات زمان ثبت نام

 

×      تمامی دانشجویان قبل از ورود به مالزی باید مبلغ 600 رینگت به اداره مهاجرت مالزی پرداخت نمایند و کپی این مدرک را نیز ضمیمه دیگر مدارک به دانشگاه ارائه نمایند.  کلیه جزئیات شامل نام دانشجو و شماره پاسپورت را نیز روی این سند درج نمایند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak کلیه مدارک مورد نیاز برای مهاجرت دانشجویان را گردآوری کرده و به اداره مهاجرت مالزی ارسال می نماید و به دانشجویان در اخذ ویزای تحصیلی کمک می نماید.

×      دانشجویان باید رسید واریزی مبلغ 380 رینگت  به بانک را به ضمیمه Offer letter و آخرین مدرک تحصیلی و کپی از کلیه صفحات پاسپورت و  چهار قطعه عکس پشت نویسی شده دانشجو را به این واحد دانشگاهی تسلیم کرده  تا دانشگاه بتواند برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام نماید. در این مرحله واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نامه موافقت را به دانشجو ارائه می کند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak زمان دقیق اعزام دانشجو را حداقل 7 روز پیش از سفر به او اعلام می کند و وی باید ظرف زمان تعیین شده خود را به دانشگاه برساند.

×      دانشجویان پیش از اعزام به دانشگاه باید برگه های اعلام وضعیت سلامتی جسمانی را دریافت کرده و با مشورت پزشک متخصص تکمیل نمایند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نامه موفقیت اخذ ویزای تحصیلی را در اختیار دانشجو قرار می دهد.

×      دانشجو باید در موقع ثبت نام در دانشگاه ویزای دانشجویی  و نامه پذيرش خود را به دانشگاه ارائه دهند.

×      واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak با ارسال اص پاسپورت دانشجو به واحد مهاجرت مالزی ویزای اقامت موقت یکماهه را برای دانشجو دریافت می نماید.

×   دانشجویان بین المللی به طور کلی برای کلیه مسائل مربوط به مهاجرت و ثبت نام می توانند با واحد دانشجویان بین الملل دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak تماس بگیرند.

 

 

اعلام زمان پرواز و تعیین مسائل مربوط به زمان ورود

 

زمانی که ثبت نام مقدماتی دانشجو صورت گرفت دانشجو برای تکمیل مراحل بعدی باید در دانشگاه حضور یابد. ( شرکت پویا اندیشان مفتخر است اعلام نماید در این زمان کلیه مسائل از طریق نمایندگان شرکت انجام شده و نیازی به حضور وی در مالزی تا پيش از ثبت نام نهايي نمی باشد)

 

آزمایشات پزشکی دانشگاه تون عبدالرزاق

 

قبل از تکمیل فرم کلیه موارد را به دقت بخوانید

×      حتما فرم را تنها به زبان انگلیسی تکمیل نمایید

×      تمامی فرم با حروف بزرگ تکمیل شود

×      فرم آزمایشات پزشکی دانشگاه تون عبدالرزاق از 4 بخش تشکیل شده است:

بخش یک شامل A و B که شامل اطلاعات فردی داوطلب بوده و باید توسط وی تکمیل شود

بخش دو، سه و چهار باید توسط دکتر متخصص تکمیل شود.

×      کلیه آزمایشاتی که در فرم قید شده را به طور کامل انجام دهید و گزارش مربوط به آن را ضمیمه فرم ارسال نمایید.

×      تنها به آزمایشاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که ظرف 60 روز گذشته انجام شده باشد

×      عکس قفسه سینه را نیز ضمیمه مدارک و گزارشات دیگر به همراه داشته باشید و حتما چک نمایید این عکس با نام دقیق به زبان انگلیسی خود شما باشد.

×      اگر دانشگاه در صحت مدارک شک کند دانشجو را وادار به انجام مجدد آن در مراکز مورد تایید خود می نماید.

×      در صورتی دانشگاه هر گونه تخلفی در آزمایشات یا دیگر موارد مندرج در فرم تقاضا ببیند دانشجو را به طور کامل مردود اعلام می نماید.

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies