ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفير محترم جمهوری اسلامي ايران در کشور مالزی

نام: محمد مهدی زاهدی

تحصيلات: دكترای ریاضی

تاريخ تولد: 1333 (كرمان)

 

عناوين سوابق علمی و اجرائی:

استاد دانشگاه شهید باهنر كرمان

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو و رئیس انجمن سیستمهای فازی

عضو انجمن ریاضی ایران از سال 1362

عضو انجمن ریاضی كشور ژاپن از سال 1374

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهربابك از سال 1361 لغایت 1362

عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر كرمان  ازسال 1378 لغایت 1382

عضو و رئیس دومین دوره شورای اسلامی شهر كرمان از سال 1382 لغایت 1384

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1384 لغایت 1388

رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاها از سال 1384 لغایت 1388

رئیس كمیسیون فرهنگی دولت از  1384 لغایت 1388

سفير جمهوری اسلامی ايران در مالزی

 

 

اطلاعات بيشتر ... <<

 

 

 

سفير محترم جمهوری اسلامي ايران در کشور مالزی

نام: محمد مهدی زاهدی

تحصيلات: دكترای ریاضی

تاريخ تولد: 1333 (كرمان)

 

عناوين سوابق علمی و اجرائی:

استاد دانشگاه شهید باهنر كرمان

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو و رئیس انجمن سیستمهای فازی

عضو انجمن ریاضی ایران از سال 1362

عضو انجمن ریاضی كشور ژاپن از سال 1374

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهربابك از سال 1361 لغایت 1362

عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر كرمان  ازسال 1378 لغایت 1382

عضو و رئیس دومین دوره شورای اسلامی شهر كرمان از سال 1382 لغایت 1384

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1384 لغایت 1388

رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاها از سال 1384 لغایت 1388

رئیس كمیسیون فرهنگی دولت از  1384 لغایت 1388

سفير جمهوری اسلامی ايران در مالزی

 

 

اطلاعات بيشتر ... <<

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.