پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

شهريه دانشگاه UITM

ليست شهريه هاي دانشگاه UITM براي ترم تحصيلي جولاي 2020 براي مقاطع ارشد و دكترا به شرح زير مي باشد:

علوم و فني مهندسي (Science and Technology)

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1700

RM3000

تجارت و مديريت ((Business and Management

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

RM2600

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

علوم اجتماعي ((Social Science and Humanity

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

 

 

 

 

Z ساختار آموزشي دانشگاه UITM

Z امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه UITM

Z ليست رشته دانشگاه UITM 

Z ليست شهريه دانشگاه UITM 

Z زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه UITM

Z دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه UITM

Z بررسي وضعيت پذيرش شما در دانشگاه UITM

Z نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

 

شهريه دانشگاه UITM

ليست شهريه هاي دانشگاه UITM براي ترم تحصيلي جولاي 2020 براي مقاطع ارشد و دكترا به شرح زير مي باشد:

علوم و فني مهندسي (Science and Technology)

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1700

RM3000

تجارت و مديريت ((Business and Management

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

RM2600

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

علوم اجتماعي ((Social Science and Humanity

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

 

 

 

 

Z ساختار آموزشي دانشگاه UITM

Z امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه UITM

Z ليست رشته دانشگاه UITM 

Z ليست شهريه دانشگاه UITM 

Z زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه UITM

Z دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه UITM

Z بررسي وضعيت پذيرش شما در دانشگاه UITM

Z نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies