گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده دانشجويي


1-    اصل و تصوير گذرنامه - 2 سری (صفحات مشخصات، ويزا، مهر ورود به مالزی و خروج ايران)

2-    اصل و تصوير گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه (رشته، مقطع و طول مدت تحصيل)

3-    تصوير آخرين مدرک تحصيلي - 2 نسخه

4-    اصل و تصوير شناسنامه - 2 نسخه

5-    عکس - 4 قطعه

6-    اصل و تصوير کارت ملي - 2 نسخه

7-    اصل و تصوير کارت پايان خدمت - 2 نسخه (برای اشخاص مذکر)

8-    تکميل پرسشنامه دانشجويي [ دانلود فرم مربوطه]

9-    تکميل پرسشنامه مشخصات فردی [ دانلود فرم مربوطه]

 

تبصره: ارائه تسهيلات دانشجويي به مشمولين،منوط به پاسخ وزارتين علوم و بهداشت ميباشد."

تبصره: در صورت ارائه کليه مدارک در خواستي فوق ، پرونده دانشجويي کامل محسوب گرديده و ارائه تسهيلات دانشجويي غير ارزی به دانشجويان ميسر خواهد بود. "

 

منبع : http://iranembassy.com.my/

 

 

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده دانشجويي


1-    اصل و تصوير گذرنامه - 2 سری (صفحات مشخصات، ويزا، مهر ورود به مالزی و خروج ايران)

2-    اصل و تصوير گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه (رشته، مقطع و طول مدت تحصيل)

3-    تصوير آخرين مدرک تحصيلي - 2 نسخه

4-    اصل و تصوير شناسنامه - 2 نسخه

5-    عکس - 4 قطعه

6-    اصل و تصوير کارت ملي - 2 نسخه

7-    اصل و تصوير کارت پايان خدمت - 2 نسخه (برای اشخاص مذکر)

8-    تکميل پرسشنامه دانشجويي [ دانلود فرم مربوطه]

9-    تکميل پرسشنامه مشخصات فردی [ دانلود فرم مربوطه]

 

تبصره: ارائه تسهيلات دانشجويي به مشمولين،منوط به پاسخ وزارتين علوم و بهداشت ميباشد."

تبصره: در صورت ارائه کليه مدارک در خواستي فوق ، پرونده دانشجويي کامل محسوب گرديده و ارائه تسهيلات دانشجويي غير ارزی به دانشجويان ميسر خواهد بود. "

 

منبع : http://iranembassy.com.my/

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies