گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

تغییر عنوان آزمون زبان MCHE

 

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از تغییر عنوان آزمون زبان MCHE به MSRT و برنامه ریزی برای استانداردسازی این آزمون و بین المللی کردن آن خبر داد و گفت: متقاضیان اعزام به خارج در سال 89 در صورتی که نمره زبان ندارند حداقل در امتحان MSRT شرکت کنند.

حسن مسلمی نائینی با یادآوری اینکه وزارت علوم تا کنون هر دو ماه یکبار با شرکت متوسط 900 داوطلب نسبت به برگزاری آزمون زبان MCHE اقدام کرده است، گفت: فاصله زمانی برگزاری این آزمونها کمتر خواهد شد و برای برگزاری ماهانه آزمون زبان برنامه ریزی می شود.

وی از تغییر نام آزمون MCHE به MSRT خبر داد و گفت: MCHE از عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی گرفته شده این در حالی است که سالهاست این وزارتخانه تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خوانده می شود.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم درباره آزمون MCHE که به MSRT تغییر عنوان می دهد، گفت: این آزمون از لحاظ استانداردها مقداری دارای اشکال است لذا از اساتید برای بهبود این آزمونها کمک گرفته ایم.

 

 

برای ثبت نام آزمون MSRT کلیک کنید

 

احتمال تاسیس هسته مرکزی طراحی سئوالات آزمون MSRT

مسلمی نائینی از احتمال تاسیس هسته مرکزی طراحی سئوالات آزمون MSRT خبر داد و به مهر گفت: این هسته مرکزی در راستای استاندارد شدن آزمونها تشکیل می شود. استانداردسازی این آزمون تا جایی پیگیری می شود که بتوان MSRT را در دنیا به عنوان یک امتحان معتبر معرفی کرد.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تاکید کرد: ارائه نمره زبان خوب برای موفقیت متقاضیان اعزام به خارج در سال 89 موثر است. بنابراین در صورتی که این متقاضیان نمره خوبی ندارند حداقل در امتحان MSRT شرکت کنند.

وی از تغییر شیوه ثبت نام آزمونهای زبان خبر داد و گفت: ثبت نام در آزمونهای زبان که توسط وزارت علوم برگزار می شود الکترونیکی خواهد شد و به این ترتیب بروکراسی در ثبت نام این آزمونها حذف می شود و استخراج اطلاعات زمان بر نخواهد بود.

مسلمی نائینی با بیان اینکه نقشه سایت ثبت نام الکترونیکی در آزمون MSRT در دست طراحی است، گفت: زمان برگزاری آزمون از طریق سایت اداره کل امور بورس وزارت علوم به اطلاع داوطلبان می رسد.

 

ازمون MCHE چیست

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

1.Listening Comprehension : شامل 30تست می باشد.

توضیح : در این قسمت از مکالمات کوتاه (Short Conversation) سوال داده می شود که دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و آنگاه سوال پرسیده می شود. باید توجه نمود جهت پاسخگویی به سوالات این بخش بایستی روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه نمود. زمان 15 دقیقه.

2. Structure and Written Expression: این قسمت از 30 تست تشکیل شده است که 15 مورد آن مربوط به Structure و 15 تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد زمان 20 دقیقه.

توضیح: جهت کسب نمره بالای 50 این قسمت نقش کلیدی دارد.

3.Reading Comprehension  :  از 40 تست تشکیل شده که معمولاً شامل 4 متن جداگانه می باشد  زمان 45 دقیقه.

 

اين آزمون تقریباً هر دو ماه یک بار برگزار می شود.

برای قبولی در آزمون زبان دکترا یا همان  MCHE باید توانایی خود را در چهار مهارت تقویت کنید :

structure

listening

reading

vocabulary

كه تعداد سوالات در این مهارتها هر کدام به صورت مجزا به شرح ذیل است:

Structure: 30

Listening:30

Reading and vocabulary: 40

TOTAL:100

اين آزمون نفره منفي در بر ندارد و زبان آموزان در صورتيكه بار اول از اين آزمون رد شوند در مرحله بعدي اجازه شركت ندارند.

نمره قبولی در آزمون 50 به بالا است که البته در مواردی بسته به دانشگاه مورد نظر متغیر است و از 45 تا 75 تغییر می کند.

اعلام نتایج آزمون معمولا 20 روز بعد از برگزاری آزمون توسط وزارت علوم و در سایت رسمی آنها اعلام می شود.

اين آزمون توسط وزارت علوم طراحي مي شود كه اخيرا ثبت نام آن به صورت اينترنتي انجام مي شود. براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد:

 WWW.IRANSCHOLARSHIP.NET

 

نمونه یک متن درک مطلب آزمون MCHE

Before the mid-nineteenth century, people in the United States ate most foods only in season. Drying, smoking, and salting could preserve meat for a short time, but the availability of fresh meat, like that of fresh milk, was very limited; there was no way to  prevent spoilage. But in 1810 a French inventor named Nicolas Appert developed the

(5) cooking-and-sealing process of canning. And in the 1850's an American named Gail Borden developed a means of condensing and preserving milk. Canned goods and condensed milk became more common during the 1860's, but supplies remained low because cans had to be made by hand. By 1880, however, inventors had fashionedstamping and soldering machines that mass-produced cansfrom tinplate. Suddenly all

(10) kinds of food could be preserved and bought at all times of the year. Other trends and inventions had also helped make it possible for Americans to vary their daily diets. Growing urban populations created demand that encouraged fruit and vegetable farmers to raise more produce. Railroad refrigerator cars enabled growers and meat packers to ship perishables great distances and to preserve them for longer

(15) periods. Thus, by the 1890's, northern city dwellers could enjoy southern and western strawberries, grapes, and tomatoes, previously available for a month at most, for up to six months of the year. In addition, increased use of iceboxes enabled families to store perishables. An easy means of producing ice commercially had been invented in the 1870's, and by 1900 the nation had more than two thousand commercial ice plants,

(20) most of which made home deliveries. The icebox became a fixture in most homes and remained so until the mechanized refrigerator replaced it in the 1920's and 1930's. Almost everyone now had a more diversified diet. Some people continued to eat mainly foods that were heavy in starches or carbohydrates, and not everyone could afford meat. Nevertheless, many families could take advantage of previously

(25) unavailable fruits, vegetables, and dairy products to achieve more varied fare.

 

20. What does the passage mainly discuss?

(A) Causes of food spoilage

(B) Commercial production of ice

(C) Inventions that led to changes in the American diet

(D) Population movements in the nineteenth century

 

21. The phrase “in season” in line 2 refers to

(A) a kind of weather

(B) a particular time of year

(C) an official schedule

(D) a method of flavoring food

 

22. The word “prevent” in line 4 is closest in meaning to

(A) estimate

(B) avoid

(C) correct

(D) confine

 

23. During the 1860's, canned food products were

(A) unavailable in rural areas

(B) shipped in refrigerator cars

(C) available in limited quantities

(D) a staple part of the American diet

 

 

24. It can be inferred that railroad refrigerator cars came into use

(A) before 1860

(B) before 1890

(C) after 1900

(D) after 1920

 

25. The word “them ” in line 14 refers to

(A) refrigerator cars

(B) perishables

(C) growers

(D) distances

 

26. The word “fixture” in line 20 is closest in meaning to

(A) luxury item

(B) substance

(C) commonplace object

(D) mechanical device

 

27. The author implies that in the 1920's and 1930's home deliveries of ice

(A) decreased in number

(B) were on an irregular schedule

(C) increased in cost

(D) occurred only in the summer

 

28. The word “Nevertheless” in line 24 is closest in meaning to

(A) therefore

(B) because

(C) occasionally

(D) however

 

29. Which of the following types of food preservation was NOT mentioned in the passage?

(A) Drying

(B) Canning

(C) Cold storage

(D) Chemical additives

 

30. Which of the following statements is supported by the passage?

(A) Tin cans and iceboxes helped to make many foods more widely available.

(B) Commercial ice factories were developed by railroad owners.

(C) Most farmers in the United States raised only fruits and vegetables.

(D) People who lived in cities demanded home delivery of foods.

 

 

منبع :http://www.mche.blogsky.com//

 

 

 

 

تغییر عنوان آزمون زبان MCHE

 

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از تغییر عنوان آزمون زبان MCHE به MSRT و برنامه ریزی برای استانداردسازی این آزمون و بین المللی کردن آن خبر داد و گفت: متقاضیان اعزام به خارج در سال 89 در صورتی که نمره زبان ندارند حداقل در امتحان MSRT شرکت کنند.

حسن مسلمی نائینی با یادآوری اینکه وزارت علوم تا کنون هر دو ماه یکبار با شرکت متوسط 900 داوطلب نسبت به برگزاری آزمون زبان MCHE اقدام کرده است، گفت: فاصله زمانی برگزاری این آزمونها کمتر خواهد شد و برای برگزاری ماهانه آزمون زبان برنامه ریزی می شود.

وی از تغییر نام آزمون MCHE به MSRT خبر داد و گفت: MCHE از عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی گرفته شده این در حالی است که سالهاست این وزارتخانه تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خوانده می شود.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم درباره آزمون MCHE که به MSRT تغییر عنوان می دهد، گفت: این آزمون از لحاظ استانداردها مقداری دارای اشکال است لذا از اساتید برای بهبود این آزمونها کمک گرفته ایم.

 

 

برای ثبت نام آزمون MSRT کلیک کنید

 

احتمال تاسیس هسته مرکزی طراحی سئوالات آزمون MSRT

مسلمی نائینی از احتمال تاسیس هسته مرکزی طراحی سئوالات آزمون MSRT خبر داد و به مهر گفت: این هسته مرکزی در راستای استاندارد شدن آزمونها تشکیل می شود. استانداردسازی این آزمون تا جایی پیگیری می شود که بتوان MSRT را در دنیا به عنوان یک امتحان معتبر معرفی کرد.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تاکید کرد: ارائه نمره زبان خوب برای موفقیت متقاضیان اعزام به خارج در سال 89 موثر است. بنابراین در صورتی که این متقاضیان نمره خوبی ندارند حداقل در امتحان MSRT شرکت کنند.

وی از تغییر شیوه ثبت نام آزمونهای زبان خبر داد و گفت: ثبت نام در آزمونهای زبان که توسط وزارت علوم برگزار می شود الکترونیکی خواهد شد و به این ترتیب بروکراسی در ثبت نام این آزمونها حذف می شود و استخراج اطلاعات زمان بر نخواهد بود.

مسلمی نائینی با بیان اینکه نقشه سایت ثبت نام الکترونیکی در آزمون MSRT در دست طراحی است، گفت: زمان برگزاری آزمون از طریق سایت اداره کل امور بورس وزارت علوم به اطلاع داوطلبان می رسد.

 

ازمون MCHE چیست

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

1.Listening Comprehension : شامل 30تست می باشد.

توضیح : در این قسمت از مکالمات کوتاه (Short Conversation) سوال داده می شود که دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و آنگاه سوال پرسیده می شود. باید توجه نمود جهت پاسخگویی به سوالات این بخش بایستی روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه نمود. زمان 15 دقیقه.

2. Structure and Written Expression: این قسمت از 30 تست تشکیل شده است که 15 مورد آن مربوط به Structure و 15 تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد زمان 20 دقیقه.

توضیح: جهت کسب نمره بالای 50 این قسمت نقش کلیدی دارد.

3.Reading Comprehension  :  از 40 تست تشکیل شده که معمولاً شامل 4 متن جداگانه می باشد  زمان 45 دقیقه.

 

اين آزمون تقریباً هر دو ماه یک بار برگزار می شود.

برای قبولی در آزمون زبان دکترا یا همان  MCHE باید توانایی خود را در چهار مهارت تقویت کنید :

structure

listening

reading

vocabulary

كه تعداد سوالات در این مهارتها هر کدام به صورت مجزا به شرح ذیل است:

Structure: 30

Listening:30

Reading and vocabulary: 40

TOTAL:100

اين آزمون نفره منفي در بر ندارد و زبان آموزان در صورتيكه بار اول از اين آزمون رد شوند در مرحله بعدي اجازه شركت ندارند.

نمره قبولی در آزمون 50 به بالا است که البته در مواردی بسته به دانشگاه مورد نظر متغیر است و از 45 تا 75 تغییر می کند.

اعلام نتایج آزمون معمولا 20 روز بعد از برگزاری آزمون توسط وزارت علوم و در سایت رسمی آنها اعلام می شود.

اين آزمون توسط وزارت علوم طراحي مي شود كه اخيرا ثبت نام آن به صورت اينترنتي انجام مي شود. براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد:

 WWW.IRANSCHOLARSHIP.NET

 

نمونه یک متن درک مطلب آزمون MCHE

Before the mid-nineteenth century, people in the United States ate most foods only in season. Drying, smoking, and salting could preserve meat for a short time, but the availability of fresh meat, like that of fresh milk, was very limited; there was no way to  prevent spoilage. But in 1810 a French inventor named Nicolas Appert developed the

(5) cooking-and-sealing process of canning. And in the 1850's an American named Gail Borden developed a means of condensing and preserving milk. Canned goods and condensed milk became more common during the 1860's, but supplies remained low because cans had to be made by hand. By 1880, however, inventors had fashionedstamping and soldering machines that mass-produced cansfrom tinplate. Suddenly all

(10) kinds of food could be preserved and bought at all times of the year. Other trends and inventions had also helped make it possible for Americans to vary their daily diets. Growing urban populations created demand that encouraged fruit and vegetable farmers to raise more produce. Railroad refrigerator cars enabled growers and meat packers to ship perishables great distances and to preserve them for longer

(15) periods. Thus, by the 1890's, northern city dwellers could enjoy southern and western strawberries, grapes, and tomatoes, previously available for a month at most, for up to six months of the year. In addition, increased use of iceboxes enabled families to store perishables. An easy means of producing ice commercially had been invented in the 1870's, and by 1900 the nation had more than two thousand commercial ice plants,

(20) most of which made home deliveries. The icebox became a fixture in most homes and remained so until the mechanized refrigerator replaced it in the 1920's and 1930's. Almost everyone now had a more diversified diet. Some people continued to eat mainly foods that were heavy in starches or carbohydrates, and not everyone could afford meat. Nevertheless, many families could take advantage of previously

(25) unavailable fruits, vegetables, and dairy products to achieve more varied fare.

 

20. What does the passage mainly discuss?

(A) Causes of food spoilage

(B) Commercial production of ice

(C) Inventions that led to changes in the American diet

(D) Population movements in the nineteenth century

 

21. The phrase “in season” in line 2 refers to

(A) a kind of weather

(B) a particular time of year

(C) an official schedule

(D) a method of flavoring food

 

22. The word “prevent” in line 4 is closest in meaning to

(A) estimate

(B) avoid

(C) correct

(D) confine

 

23. During the 1860's, canned food products were

(A) unavailable in rural areas

(B) shipped in refrigerator cars

(C) available in limited quantities

(D) a staple part of the American diet

 

 

24. It can be inferred that railroad refrigerator cars came into use

(A) before 1860

(B) before 1890

(C) after 1900

(D) after 1920

 

25. The word “them ” in line 14 refers to

(A) refrigerator cars

(B) perishables

(C) growers

(D) distances

 

26. The word “fixture” in line 20 is closest in meaning to

(A) luxury item

(B) substance

(C) commonplace object

(D) mechanical device

 

27. The author implies that in the 1920's and 1930's home deliveries of ice

(A) decreased in number

(B) were on an irregular schedule

(C) increased in cost

(D) occurred only in the summer

 

28. The word “Nevertheless” in line 24 is closest in meaning to

(A) therefore

(B) because

(C) occasionally

(D) however

 

29. Which of the following types of food preservation was NOT mentioned in the passage?

(A) Drying

(B) Canning

(C) Cold storage

(D) Chemical additives

 

30. Which of the following statements is supported by the passage?

(A) Tin cans and iceboxes helped to make many foods more widely available.

(B) Commercial ice factories were developed by railroad owners.

(C) Most farmers in the United States raised only fruits and vegetables.

(D) People who lived in cities demanded home delivery of foods.

 

 

منبع :http://www.mche.blogsky.com//

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.