گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

اوقات شرعي مالزي در اسفند 1388

کاربران محترم مي توانند با استفاده از جدول زمان بندی شده ذيل، از اوقات شرعي مالزی در اسفند ماه آگاه شوند:

روز

تاریخ

تاریخ میلادی

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

1 اسفند

20 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

يكشنبه

2 اسفند

21 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

دوشنبه

3 اسفند

22 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

سه شنبه

4 اسفند

23 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

چهارشنبه

5 اسفند

24 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:43

پنجشنبه

6 اسفند

25 فوريه

06:15

07:24

13:26

19:43

جمعه

7 اسفند

26 فوريه

06:15

07:24

13:26

19:43

شنبه

8 اسفند

27 فوريه

06:14

07:24

13:25

19:43

يكشنبه

9 اسفند

28 فوريه

06:14

07:24

13:25

19:43

دوشنبه

10 اسفند

1 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

سه شنبه

11 اسفند

2 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

چهارشنبه

12 اسفند

3 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

پنجشنبه

13 اسفند

4 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:43

جمعه

14 اسفند

5 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

شنبه

15 اسفند

6 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

يكشنبه

16 اسفند

7 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

دوشنبه

17 اسفند

8 مارچ

06:12

07:21

13:24

19:42

سه شنبه

18 اسفند

9 مارچ

06:12

07:21

13:23

19:42

چهارشنبه

19 اسفند

10 مارچ

06:12

07:21

13:23

19:42

پنجشنبه

20 اسفند

11 مارچ

06:11

07:20

13:23

19:41

جمعه

21 اسفند

12 مارچ

06:11

07:20

13:22

19:41

شنبه

22 اسفند

13 مارچ

06:11

07:19

13:22

19:41

يكشنبه

23 اسفند

14 مارچ

06:10

07:19

13:22

19:41

دوشنبه

24 اسفند

15 مارچ

06:10

07:19

13:22

19:41

سه شنبه

25 اسفند

16 مارچ

06:10

07:18

13:21

19:40

چهارشنبه

26 اسفند

17 مارچ

06:09

07:18

13:21

19:40

پنجشنبه

27 اسفند

18 مارچ

06:09

07:18

13:21

19:40

جمعه

28 اسفند

19 مارچ

06:09

07:17

13:21

19:40

شنبه

29 اسفند

20 مارچ

06:08

07:17

13:20

19:40

 

 

اوقات شرعي مالزي در اسفند 1388

کاربران محترم مي توانند با استفاده از جدول زمان بندی شده ذيل، از اوقات شرعي مالزی در اسفند ماه آگاه شوند:

روز

تاریخ

تاریخ میلادی

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

1 اسفند

20 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

يكشنبه

2 اسفند

21 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

دوشنبه

3 اسفند

22 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

سه شنبه

4 اسفند

23 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:44

چهارشنبه

5 اسفند

24 فوريه

06:15

07:25

13:26

19:43

پنجشنبه

6 اسفند

25 فوريه

06:15

07:24

13:26

19:43

جمعه

7 اسفند

26 فوريه

06:15

07:24

13:26

19:43

شنبه

8 اسفند

27 فوريه

06:14

07:24

13:25

19:43

يكشنبه

9 اسفند

28 فوريه

06:14

07:24

13:25

19:43

دوشنبه

10 اسفند

1 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

سه شنبه

11 اسفند

2 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

چهارشنبه

12 اسفند

3 مارچ

06:14

07:23

13:25

19:43

پنجشنبه

13 اسفند

4 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:43

جمعه

14 اسفند

5 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

شنبه

15 اسفند

6 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

يكشنبه

16 اسفند

7 مارچ

06:13

07:22

13:24

19:42

دوشنبه

17 اسفند

8 مارچ

06:12

07:21

13:24

19:42

سه شنبه

18 اسفند

9 مارچ

06:12

07:21

13:23

19:42

چهارشنبه

19 اسفند

10 مارچ

06:12

07:21

13:23

19:42

پنجشنبه

20 اسفند

11 مارچ

06:11

07:20

13:23

19:41

جمعه

21 اسفند

12 مارچ

06:11

07:20

13:22

19:41

شنبه

22 اسفند

13 مارچ

06:11

07:19

13:22

19:41

يكشنبه

23 اسفند

14 مارچ

06:10

07:19

13:22

19:41

دوشنبه

24 اسفند

15 مارچ

06:10

07:19

13:22

19:41

سه شنبه

25 اسفند

16 مارچ

06:10

07:18

13:21

19:40

چهارشنبه

26 اسفند

17 مارچ

06:09

07:18

13:21

19:40

پنجشنبه

27 اسفند

18 مارچ

06:09

07:18

13:21

19:40

جمعه

28 اسفند

19 مارچ

06:09

07:17

13:21

19:40

شنبه

29 اسفند

20 مارچ

06:08

07:17

13:20

19:40

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies