پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

معرفي اساتيد دانشگاه ام اس يو (MSU)

 

به منظور نگهداشتن سطح بالاي علمي، دانشگاه ام اس يو (MSU)  اساتيد و اعضاي هيت علمي خود را از ميان افراد تراز بالا به كار گرفته است كه همگي نامدار در زمينه هاي تخصصي خود مي‌باشند. بكارگيري اساتيد خارجي و ممتحن‌هاي خارج از دانشگاه از انگليس، استراليا و ديگر كشورهاي همسايه، منجر به پيشرفت نيروهاي دانشگاه براي آماده سازي دانشجويان خود با بهترين توانايي هاي موجود شده است

 دانشكده تجارت، مديريت و دروس تخصصي

 

Prof. Dr. Mahmood A. Khan، استاد مديريت توريسم و جهانگردي، دانشگاه صنعتي ويرجينيا.

Assoc. Prof. Dr. T.J. Kamalanabhan، موسسه صنعتي هند، مادراس.

Assoc. Prof. Dr. Douglas John Davies، رئيس بخش مديريت نظم و بازاريابي. دانشگاه كنبرا.

Prof. Dr. Kerry Kennedy, The Hong Kong Institute of Education.

Assoc. Prof. Som Naidu، رييس تحقيق و ارزيابي، دانشگاه ملبورن، استراليا.

Prof. Dr. Michael Tulley، مدرس رشته تعليم و تربيت، دانشگاه هندي كوكومو

Prof. Dr. Keith Wilkes، مدرس رشته توريسم، دانشگاه Bornemouth.

 

Dato' Prof. Dr. Ahmad Hj. Zainudin, Pengarah, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi.

Assoc. Prof. Dr. Nafsiah Mohamed، دانشكده حسابداري، دانشگاه صنعتي MARA ، شاه علم.

Prof. Dr. Lim Heng Gee، دانشكده حقوق، دانشكده حسابداري، دانشگاه صنعتي.

Prof. Dr. Mohd Sahar Sawiran @ Sauian، مدرس، دانشكده IT و علوم كمّي، دانشگاه صنعتي MARA، شاه علم.

Assoc. Prof. Dr. Jayakaran Mukundan، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه پوترا مالزي (UPM).

Dr. Mohamad Abdullah Hemdi، دانشكده هتلداري و توريسم، دانشگاه صنعتي MARA، Pulau Pinang.

Prof. Dr. Zainab Khalifah، دانشكده مديريت و توسعه منابع انساني، دانشگاه صنعتي مالزي(UTM).

Assoc. Prof. Dr. Mohamed Fadzil Che Din، سرپرست، موسسة اجتماعي مالزي.

Khairil Annas Jusoh، معاون رياست، گروه KAJ و همكاران، وكيل و مدافع حقوقي.

 

دانشكده سلامت و علوم زيستي

 Prof. Tsuneji Nagai, President of The Nagai Foundation, Tokyo.

Prof. Dr. Ion C. Baianu، مدرس شيمي غذايي، دانشگاه Illinois.

Prof. Dr. Yoswa Dambisya، مدرس مدرسه داروسازي كلينيكي و علوم زيستي، دانشگاه Limpopo، آفريقاي جنوبي.

Prof. Dr. Mohamed Sadek، مدرس تكنولوژي سرويس غذايي/ سرپرست، شوراي تغذيه و غذاي اسلامي آمريكا (IFANCA).

Prof. Dr. Ahmed A. Wadee، مدرس ايمني شناسي، رئيس مدرسه آسيب شناسي، دانشگاه Witwatersrand، Johannesburg، آفريقاي جنوبي.

Prof. Dr. Sabiha Essack، مدرس داروسازي، رئيس دانشكده علوم سلامتي، دانشگاه Kwazulu-Natal، آفريقاي جنوبي.

Prof. Young-Ger Suh، مدرس، دانشگاه ملي سئول، كره جنوبي.

Prof. Dr. Fadil Oenzil، رئيس، دانشكده پزشكي، دانشگاه Andalas، Padang، اندونزي.

 

Prof. Dr. Mohd Zahedi Daud، معاون قائم مقام دانشگاه (تحقيق و نوآوري)، دانشگاه داراليمان (UDM).

Prof. Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim، مدرس سرويس غذايي/ بيوتكنولوژي، دانشگاه اسلامي بين‌المللي (UIM).

Assoc. Prof. Dr. Shariff Omong، مدرسه علوم و تكنولوژي، دانشگاه صباح مالزي (UMS).

 

دانشكده علوم اطلاعات و مهندسي

Prof. Dr. Paul Layzell، دانشگاه ساسكس، برايتون، انگليس.

Prof. Dr. Y. Daniel Liang، مدرس مهندسي نرم‌افزار، دانشگاه ايالت آتلانتيك آرمسترانك.

Prof. Dr. Raymond Greenlaw، استاد علوم كامپيوتر و رئيس مدرسة محاسبات، دانشگاه ايالت آتلانتيك آرمسترانك.

Prof. Dr. Mohammad H. Rashid، استاد و رئيس مهندسي كامپيوتر و برق، دانشگاه پارك‌وي، Pensacola، آمريكا.

Assoc. Prof. Dr. Craig McDonald، استاد سيستمهاي اطلاعاتي، دانشگاه كانبرا، استراليا.

Assoc. Prof. Dr. Dharmendra Prakash Sharma، استاد و رئيس دانشكده سيستمهاي اطلاعاتي و مهندسي، دانشگاه كانبرا، استراليا.

Prof. Dr. Hanny H. Ammar، استاد مهندسي كامپيوتر، دانشگاه ويرجينياي غربي.

 

Prof. Dr. Aziz Deraman، معاون قائم مقام (آكادميك و بين‌المللي)،

University Malaysia Terengganu (UMT).

Prof. Dr. Ghazali Sulong، استاد مهندسي نرم‌افزار، دانشگاه صنعتي مالزي (UTM).

Assoc. Prof. Dr. Ismail Musirin، استاد، مركز دروس مهندسي برق قدرت (CEPES)، دانشگاه صنعتي MARA، UiTM.

مدرسه بين‌المللي پزشكي

Prof. Dr. Rogayah Jaafar، رئيس دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم مالزي.

Prof. Dr. Zabidi Azhar Mohd Hussin، استاد امراض كودكان/ مشاور اول امراض كودكان، مدرسة علوم پزشكي، دانشگاه Sains مالزي.

Prof. Dr. Nabisyah Mohamed، سرپرست دپارتمان علوم پزشكي، دانشكده داروسازي، دانشگاه Kebangsaan مالزي.

Prof. Dr. Maciej A. Karolczak، رئيس بخش زبان، دانشكده دوم پزشكي، دانشگاه پزشكي Warsaw، لهستان.

Dr. S. Kumar، رئيس دانشكده كالج پزشكيِ Ramaiyah بنگلور، هند.

Prof. Dr. Waldemar Koszewski، جانشين رئيس براي بخش زبان، دانشكده دوم پزشكي، پزشكي Warsaw، لهستان.

 

 
 
 

 

 

 

معرفي اساتيد دانشگاه ام اس يو (MSU)

 

به منظور نگهداشتن سطح بالاي علمي، دانشگاه ام اس يو (MSU)  اساتيد و اعضاي هيت علمي خود را از ميان افراد تراز بالا به كار گرفته است كه همگي نامدار در زمينه هاي تخصصي خود مي‌باشند. بكارگيري اساتيد خارجي و ممتحن‌هاي خارج از دانشگاه از انگليس، استراليا و ديگر كشورهاي همسايه، منجر به پيشرفت نيروهاي دانشگاه براي آماده سازي دانشجويان خود با بهترين توانايي هاي موجود شده است

 دانشكده تجارت، مديريت و دروس تخصصي

 

Prof. Dr. Mahmood A. Khan، استاد مديريت توريسم و جهانگردي، دانشگاه صنعتي ويرجينيا.

Assoc. Prof. Dr. T.J. Kamalanabhan، موسسه صنعتي هند، مادراس.

Assoc. Prof. Dr. Douglas John Davies، رئيس بخش مديريت نظم و بازاريابي. دانشگاه كنبرا.

Prof. Dr. Kerry Kennedy, The Hong Kong Institute of Education.

Assoc. Prof. Som Naidu، رييس تحقيق و ارزيابي، دانشگاه ملبورن، استراليا.

Prof. Dr. Michael Tulley، مدرس رشته تعليم و تربيت، دانشگاه هندي كوكومو

Prof. Dr. Keith Wilkes، مدرس رشته توريسم، دانشگاه Bornemouth.

 

Dato' Prof. Dr. Ahmad Hj. Zainudin, Pengarah, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi.

Assoc. Prof. Dr. Nafsiah Mohamed، دانشكده حسابداري، دانشگاه صنعتي MARA ، شاه علم.

Prof. Dr. Lim Heng Gee، دانشكده حقوق، دانشكده حسابداري، دانشگاه صنعتي.

Prof. Dr. Mohd Sahar Sawiran @ Sauian، مدرس، دانشكده IT و علوم كمّي، دانشگاه صنعتي MARA، شاه علم.

Assoc. Prof. Dr. Jayakaran Mukundan، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه پوترا مالزي (UPM).

Dr. Mohamad Abdullah Hemdi، دانشكده هتلداري و توريسم، دانشگاه صنعتي MARA، Pulau Pinang.

Prof. Dr. Zainab Khalifah، دانشكده مديريت و توسعه منابع انساني، دانشگاه صنعتي مالزي(UTM).

Assoc. Prof. Dr. Mohamed Fadzil Che Din، سرپرست، موسسة اجتماعي مالزي.

Khairil Annas Jusoh، معاون رياست، گروه KAJ و همكاران، وكيل و مدافع حقوقي.

 

دانشكده سلامت و علوم زيستي

 Prof. Tsuneji Nagai, President of The Nagai Foundation, Tokyo.

Prof. Dr. Ion C. Baianu، مدرس شيمي غذايي، دانشگاه Illinois.

Prof. Dr. Yoswa Dambisya، مدرس مدرسه داروسازي كلينيكي و علوم زيستي، دانشگاه Limpopo، آفريقاي جنوبي.

Prof. Dr. Mohamed Sadek، مدرس تكنولوژي سرويس غذايي/ سرپرست، شوراي تغذيه و غذاي اسلامي آمريكا (IFANCA).

Prof. Dr. Ahmed A. Wadee، مدرس ايمني شناسي، رئيس مدرسه آسيب شناسي، دانشگاه Witwatersrand، Johannesburg، آفريقاي جنوبي.

Prof. Dr. Sabiha Essack، مدرس داروسازي، رئيس دانشكده علوم سلامتي، دانشگاه Kwazulu-Natal، آفريقاي جنوبي.

Prof. Young-Ger Suh، مدرس، دانشگاه ملي سئول، كره جنوبي.

Prof. Dr. Fadil Oenzil، رئيس، دانشكده پزشكي، دانشگاه Andalas، Padang، اندونزي.

 

Prof. Dr. Mohd Zahedi Daud، معاون قائم مقام دانشگاه (تحقيق و نوآوري)، دانشگاه داراليمان (UDM).

Prof. Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim، مدرس سرويس غذايي/ بيوتكنولوژي، دانشگاه اسلامي بين‌المللي (UIM).

Assoc. Prof. Dr. Shariff Omong، مدرسه علوم و تكنولوژي، دانشگاه صباح مالزي (UMS).

 

دانشكده علوم اطلاعات و مهندسي

Prof. Dr. Paul Layzell، دانشگاه ساسكس، برايتون، انگليس.

Prof. Dr. Y. Daniel Liang، مدرس مهندسي نرم‌افزار، دانشگاه ايالت آتلانتيك آرمسترانك.

Prof. Dr. Raymond Greenlaw، استاد علوم كامپيوتر و رئيس مدرسة محاسبات، دانشگاه ايالت آتلانتيك آرمسترانك.

Prof. Dr. Mohammad H. Rashid، استاد و رئيس مهندسي كامپيوتر و برق، دانشگاه پارك‌وي، Pensacola، آمريكا.

Assoc. Prof. Dr. Craig McDonald، استاد سيستمهاي اطلاعاتي، دانشگاه كانبرا، استراليا.

Assoc. Prof. Dr. Dharmendra Prakash Sharma، استاد و رئيس دانشكده سيستمهاي اطلاعاتي و مهندسي، دانشگاه كانبرا، استراليا.

Prof. Dr. Hanny H. Ammar، استاد مهندسي كامپيوتر، دانشگاه ويرجينياي غربي.

 

Prof. Dr. Aziz Deraman، معاون قائم مقام (آكادميك و بين‌المللي)،

University Malaysia Terengganu (UMT).

Prof. Dr. Ghazali Sulong، استاد مهندسي نرم‌افزار، دانشگاه صنعتي مالزي (UTM).

Assoc. Prof. Dr. Ismail Musirin، استاد، مركز دروس مهندسي برق قدرت (CEPES)، دانشگاه صنعتي MARA، UiTM.

مدرسه بين‌المللي پزشكي

Prof. Dr. Rogayah Jaafar، رئيس دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم مالزي.

Prof. Dr. Zabidi Azhar Mohd Hussin، استاد امراض كودكان/ مشاور اول امراض كودكان، مدرسة علوم پزشكي، دانشگاه Sains مالزي.

Prof. Dr. Nabisyah Mohamed، سرپرست دپارتمان علوم پزشكي، دانشكده داروسازي، دانشگاه Kebangsaan مالزي.

Prof. Dr. Maciej A. Karolczak، رئيس بخش زبان، دانشكده دوم پزشكي، دانشگاه پزشكي Warsaw، لهستان.

Dr. S. Kumar، رئيس دانشكده كالج پزشكيِ Ramaiyah بنگلور، هند.

Prof. Dr. Waldemar Koszewski، جانشين رئيس براي بخش زبان، دانشكده دوم پزشكي، پزشكي Warsaw، لهستان.

 

 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.