پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته دانشگاه MSU

دانشكده علوم زيستي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 کارشناسی بيو انفورماتيك

Bachelor in Bioinformatics

3 تا 4 سال

کارشناسی  زیست پزشکی

Bachelor of Biomedical Science

3 تا 4 سال

تكنولوژي سرويس غذايي

Bachelor in Food Service Technology

3 تا 4 سال

علوم بهداشتي

Bachelor in Medical Sciences

3 تا 4 سال

کارشناسی بینایی سنجی

Bachelor of Optometry

3 تا 4 سال

کارشناسی طب سنتی چینی

Bachelor in Traditional Chinese Medicine

3 تا 4 سال

دیپلم دستیاری پزشکی

Diploma in Medical Assistant

3 تا 4 سال

تكنولوژي علوم آزمایشگاهی

Diploma in Medical Labarotary Technology

3 تا 4 سال

دیپلم طب سنتی چینی

Diploma in Traditional Chinese Medicine

 

علوم سلامت دانشگاه ام اس يو (MSU)  شامل انبوهي از دوره‌ها مي‌باشد كه به صورتي ديناميكي در راستاي حل موضوعات مربوط به سلامتي، اجتماع و محيط، محلي و بين‌المللي، حركت مي‌نمايد. تعليم يافتگان اين دوره‌ها مورد توجه و استخدام بسياري از كلينيكها، اعم از دولتي و خصوصي، مي‌باشند.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه ام اس يو (MSU)  ، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در اين دانشگاه و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

 

دانشكده مهندسي و علوم ارتباطات

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم بازرگاني کامپیوتر

Diploma in Business Computing

3 تا 4 سال

دیپلم علوم كامپيوتر

Diploma in Computer Forensic

3 تا 4 سال

دیپلم مهندسي كامپيوتر

Diploma in Computer Engineering

3 تا 4 سال

دیپلم تجارت الكترونيكي

Diploma in E-Commerce

3 تا 4 سال

دیپلم مهندسي برق و الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

3 تا 4 سال

دیپلم طراحی انيميشن و بازي

Diploma in Games Design and Animation

3 تا 4 سال

دیپلم طراحي گرافيك

Diploma in Graphic Design

3 تا 4 سال

دیپلم تكنولوژي اطلاعات IT

Diploma in Information Technology

3 تا 4 سال

دیپلم مالتي مديا

Diploma in Multimedia

3 تا 4 سال

کارشناسی بازرگاني کامپیوتر

Bachelor in Business Computing

3 تا 4 سال

بازاريابي و طراحی ارتباطات

Bachelor in Communication Design and Marketing

3 تا 4 سال

کارشناسی علوم كامپيوتر

Bachelor in Computer Science

3 تا 4 سال

کارشناسی مهندسي كامپيوتر

Bachelor in Computer Engineering

3 تا 4 سال

کارشناسی حقوق كامپيوتر

Bachelor in Computer Forensic

3 تا 4 سال

کارشناسی خلاقيت مالتي مديا

Bachelor in Creative Multimedia

3 تا 4 سال

کارشناسی طراحي انيميشن و بازي

Bachelor in Games Design and Animation

3 تا 4 سال

کارشناسی طراحي گرافيك

Bachelor in Graphic Design

3 تا 4 سال

کارشناسی تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

Bachelor in Information and Communication Technology

3 تا 4 سال

اطلاعات سیستم و بازرسی

Bachelor in Information System Auditing

3 تا 4 سال

کارشناسی مالتي مديا آموزشي

Bachelor in Instructional Multimedia

3 تا 4 سال

تكنولوژي موبايل و بي سيم

Bachelor in Mobile & Wireless Technology

3 تا 4 سال

تكنولوژي (برق و الكترونيك)

Bachelor in Technology (Electrical & Electronic)

 

در دانشگاه ام اس يو (MSU)  رشد فوق‌العاده رشته هاي مهندسي و ICT و نيز وابستگي رشد جهاني بر روي تكنولوژي اطلاعات، همگي باعث شده‌اند كه تقاضا براي حرفه‌هاي مهندسي و ICTدر سراسر جهان افزايش چشمگيري پيدا كند.

در سالهاي اخير، رشدي كه رشتۀ تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از نظر اهميت داشته، بسيار سريعتر از بسياري از رشته‌هاي علمي بوده است. موارد استعمال آنرا مي‌توان در كامپيوترهاي خانگي، پردازش لغات، ارتباطات از راه دور، مسائل مالي، كنترل زمان واقعي براي فرايندهاي صنعتي، ساخت و توليد، و بسياري از قسمتهاي زندگي روزمره ديد.

اين برنامه ها بويژه به منظور آماده‌سازي دانشجوياني با دانش‌گسترده همراه با آخرين تكنولوژي و نيز آماده كردن آنها براي پيشرفتهاي آتی ICT و مهندسي، در بازار جهاني، طراحي شده اند.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه ام اس يو (MSU) ، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در دانشگاه ام اس يو (MSU)  و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

برنامه‌هاي تحت FISE مخصوص دانشجوياني مي‌باشد كه مي‌خواهند مهارت يا برتري را در يك حرفه تخصصي ICT که جزء جدايي‌ناپذير يك بنگاه اقتصادي مي‌باشد، بدست آورند.

 

دانشكده مديريت بازرگاني و مطالعات حرفه اي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم حسابداري

Diploma in Accountancy

3 تا 4 سال

دیپلم هنر آشپزي

Diploma in Culinary Arts

3 تا 4 سال

دیپلم آموزش و تعليم كودكان

Diploma in Early Childhood Education

3 تا 4 سال

دیپلم آموزش

Diploma in Education (TESL)

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت حوادث

Diploma of Event Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت جهانگردي و توريسم

Diploma of Hospitality & Tourism Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت سرمايه هاي کلان

Diploma in Human Capital Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت سرمايه گذاري

Diploma in Investment Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت

Diploma in Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت تفريحات و روابط عمومي

Diploma in Public Relations and Entertainment Management

3 تا 4 سال

دیپلم مدیریت خرد

Diploma in Retail Management

3 تا 4 سال

کارشناسی حسابداري

Bachelor in Accountancy

3 تا 4 سال

کارشناسی منطق

Bachelor in Decision Science

3 تا 4 سال

کارشناسی آموزش كودكان

Bachelor in Early Childhood Education

3 تا 4 سال

کارشناسی آموزش

Bachelor of Education  - TESL

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت حوادث

Bachelor of Event Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مالي

Bachelor in Finance

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت جهانگردي و توريسم

Bachelor of Hospitality & Tourism Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت منابع انساني

Bachelor in Human Capital Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت صنايع

Bachelor in Industrial Management Hons)

3 تا 4 سال

کارشناسی تجارت بين الملل

Bachelor in International Business

3 تا 4 سال

کارشنایسی مديريت سرمايه گذاري

Bachelor in Investment Management

3 تا 4 سال

کارشناسی حقوق و تجارت

Bachelor in Law and Commerce

3 تا 4 سال

کارشناسی مدیریت خرد

Bachelor in Retail Management

 

در دنياي امروز، عملکرد مديران و سرپرستان به اتخاذ تصميمات  موثر و بجا بسیار حائز اهمیت است. بنابر‌اين شايسته است كه دانشجويان در زمينۀ روشهاي حل مساله، درست در آغاز كار به منظور بدست آوردن بهترين نتيجه در رقابتهاي حرفه‌اي آينده، تمرين كافي را داشته باشند.

اين برنامه‌ها دانشگاه ام اس يو (MSU)  دانشجويان را با سطحي عالي به منظور كسب مهارتهاي مورد نياز در عرصه تجارت محلي و بين‌المللي آماده مي‌نمايد.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه علوم و مديريت، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در دانشگاه ام اس يو (MSU)  و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

برنامه هاي تحتِ FBMP دانشجوياني را كه خواهان داشتن يك حرفۀ موفق دردنياي پرتحرك تجارت مي‌باشند، براي بخشهاي خصوصي ودولتي آماده مي‌نمايد.

 

دانشكده داروسازي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم داروسازي

Diploma in Pharmacy

3 تا 4 سال

کارشناسی داروسازي

Bachelor of Pharmacy

 

اين دانشکده دانشگاه ام اس يو (MSU)  شامل پنج دپارتمان مي‌باشد:

1-    شيمي دارويي

2-    علوم پزشكي اوليه و داروشناسي

3-    تكنولوژي دارويي

4-    رويۀ ساخت دارو

5-    داروسازي كلينيكي

 

ليسانس داروسازي به منظور آماده سازي دانشجويان با مهارتهاي اساسي و دانش مورد نياز براي ارائۀ موثرتر مراقبت هاي دارويي، صنايع دارويي و نيز توانايي در پيش بردن تحقيقات طراحي شده است. اين دوره دروس مسائل مربوط به خواص شيميايي، فيزيكي، دارويي، داروشناسيِ مواد اوليه دارويي و داروها، ونيز موارد استفاده آنها در حرفۀ داروسازي را پوشش مي‌دهد. فارغ‌التحصيلان توانايي خدمت رساني به عموم و بهبود كيفيت استفاده از داروها را دارا خواهند بود.

ليسانس داروسازي نياز به چهار سال دوره تحصيلي تمام وقت دارد. در هر سال تحصيلي سه ترم وجود دارد (دو ترم بلند مدت و يك ترم كوتاه مدت). سال اول، سال پايه مي‌باشد كه دانشجويان دروس فيزيك، شيمي، علوم پايۀ دارويي را مي‌خوانند و به داروخانه معرفي مي‌شوند. سه سال باقي مانده به مراحل بالاتر بيومديكال و علوم دارويي اختصاص داده شده است، همراه با دروس تخصصي داروسازي كلينيكي. در طول سالهاي آخر بيشتر زمان در مكانهاي پزشكي و داروخانه‌هاي بيمارستانها، جايي كه تجربيات ارزشمند كسب مي‌شود، صرف مي‌گردد.

كار در داروخانه مي‌تواند آموزنده و لذت بخش باشد. اين فرصتي است براي داروسازان تا دانش و مهارتهايشان را در مراقبت از بيمار (داروخانه و بيمارستان)، صنايع دارويي، مراكز تحقيقاتي، امور تنظيمي، بازاريابي، و محيطهاي علمي افزايش دهند. در حال حاضر، كمبود شديد داروساز در بخشهاي ذكر شده در مالزي وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه MSU

دانشكده علوم زيستي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 کارشناسی بيو انفورماتيك

Bachelor in Bioinformatics

3 تا 4 سال

کارشناسی  زیست پزشکی

Bachelor of Biomedical Science

3 تا 4 سال

تكنولوژي سرويس غذايي

Bachelor in Food Service Technology

3 تا 4 سال

علوم بهداشتي

Bachelor in Medical Sciences

3 تا 4 سال

کارشناسی بینایی سنجی

Bachelor of Optometry

3 تا 4 سال

کارشناسی طب سنتی چینی

Bachelor in Traditional Chinese Medicine

3 تا 4 سال

دیپلم دستیاری پزشکی

Diploma in Medical Assistant

3 تا 4 سال

تكنولوژي علوم آزمایشگاهی

Diploma in Medical Labarotary Technology

3 تا 4 سال

دیپلم طب سنتی چینی

Diploma in Traditional Chinese Medicine

 

علوم سلامت دانشگاه ام اس يو (MSU)  شامل انبوهي از دوره‌ها مي‌باشد كه به صورتي ديناميكي در راستاي حل موضوعات مربوط به سلامتي، اجتماع و محيط، محلي و بين‌المللي، حركت مي‌نمايد. تعليم يافتگان اين دوره‌ها مورد توجه و استخدام بسياري از كلينيكها، اعم از دولتي و خصوصي، مي‌باشند.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه ام اس يو (MSU)  ، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در اين دانشگاه و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

 

دانشكده مهندسي و علوم ارتباطات

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم بازرگاني کامپیوتر

Diploma in Business Computing

3 تا 4 سال

دیپلم علوم كامپيوتر

Diploma in Computer Forensic

3 تا 4 سال

دیپلم مهندسي كامپيوتر

Diploma in Computer Engineering

3 تا 4 سال

دیپلم تجارت الكترونيكي

Diploma in E-Commerce

3 تا 4 سال

دیپلم مهندسي برق و الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

3 تا 4 سال

دیپلم طراحی انيميشن و بازي

Diploma in Games Design and Animation

3 تا 4 سال

دیپلم طراحي گرافيك

Diploma in Graphic Design

3 تا 4 سال

دیپلم تكنولوژي اطلاعات IT

Diploma in Information Technology

3 تا 4 سال

دیپلم مالتي مديا

Diploma in Multimedia

3 تا 4 سال

کارشناسی بازرگاني کامپیوتر

Bachelor in Business Computing

3 تا 4 سال

بازاريابي و طراحی ارتباطات

Bachelor in Communication Design and Marketing

3 تا 4 سال

کارشناسی علوم كامپيوتر

Bachelor in Computer Science

3 تا 4 سال

کارشناسی مهندسي كامپيوتر

Bachelor in Computer Engineering

3 تا 4 سال

کارشناسی حقوق كامپيوتر

Bachelor in Computer Forensic

3 تا 4 سال

کارشناسی خلاقيت مالتي مديا

Bachelor in Creative Multimedia

3 تا 4 سال

کارشناسی طراحي انيميشن و بازي

Bachelor in Games Design and Animation

3 تا 4 سال

کارشناسی طراحي گرافيك

Bachelor in Graphic Design

3 تا 4 سال

کارشناسی تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

Bachelor in Information and Communication Technology

3 تا 4 سال

اطلاعات سیستم و بازرسی

Bachelor in Information System Auditing

3 تا 4 سال

کارشناسی مالتي مديا آموزشي

Bachelor in Instructional Multimedia

3 تا 4 سال

تكنولوژي موبايل و بي سيم

Bachelor in Mobile & Wireless Technology

3 تا 4 سال

تكنولوژي (برق و الكترونيك)

Bachelor in Technology (Electrical & Electronic)

 

در دانشگاه ام اس يو (MSU)  رشد فوق‌العاده رشته هاي مهندسي و ICT و نيز وابستگي رشد جهاني بر روي تكنولوژي اطلاعات، همگي باعث شده‌اند كه تقاضا براي حرفه‌هاي مهندسي و ICTدر سراسر جهان افزايش چشمگيري پيدا كند.

در سالهاي اخير، رشدي كه رشتۀ تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از نظر اهميت داشته، بسيار سريعتر از بسياري از رشته‌هاي علمي بوده است. موارد استعمال آنرا مي‌توان در كامپيوترهاي خانگي، پردازش لغات، ارتباطات از راه دور، مسائل مالي، كنترل زمان واقعي براي فرايندهاي صنعتي، ساخت و توليد، و بسياري از قسمتهاي زندگي روزمره ديد.

اين برنامه ها بويژه به منظور آماده‌سازي دانشجوياني با دانش‌گسترده همراه با آخرين تكنولوژي و نيز آماده كردن آنها براي پيشرفتهاي آتی ICT و مهندسي، در بازار جهاني، طراحي شده اند.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه ام اس يو (MSU) ، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در دانشگاه ام اس يو (MSU)  و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

برنامه‌هاي تحت FISE مخصوص دانشجوياني مي‌باشد كه مي‌خواهند مهارت يا برتري را در يك حرفه تخصصي ICT که جزء جدايي‌ناپذير يك بنگاه اقتصادي مي‌باشد، بدست آورند.

 

دانشكده مديريت بازرگاني و مطالعات حرفه اي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم حسابداري

Diploma in Accountancy

3 تا 4 سال

دیپلم هنر آشپزي

Diploma in Culinary Arts

3 تا 4 سال

دیپلم آموزش و تعليم كودكان

Diploma in Early Childhood Education

3 تا 4 سال

دیپلم آموزش

Diploma in Education (TESL)

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت حوادث

Diploma of Event Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت جهانگردي و توريسم

Diploma of Hospitality & Tourism Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت سرمايه هاي کلان

Diploma in Human Capital Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت سرمايه گذاري

Diploma in Investment Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت

Diploma in Management

3 تا 4 سال

دیپلم مديريت تفريحات و روابط عمومي

Diploma in Public Relations and Entertainment Management

3 تا 4 سال

دیپلم مدیریت خرد

Diploma in Retail Management

3 تا 4 سال

کارشناسی حسابداري

Bachelor in Accountancy

3 تا 4 سال

کارشناسی منطق

Bachelor in Decision Science

3 تا 4 سال

کارشناسی آموزش كودكان

Bachelor in Early Childhood Education

3 تا 4 سال

کارشناسی آموزش

Bachelor of Education  - TESL

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت حوادث

Bachelor of Event Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مالي

Bachelor in Finance

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت جهانگردي و توريسم

Bachelor of Hospitality & Tourism Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت منابع انساني

Bachelor in Human Capital Management

3 تا 4 سال

کارشناسی مديريت صنايع

Bachelor in Industrial Management Hons)

3 تا 4 سال

کارشناسی تجارت بين الملل

Bachelor in International Business

3 تا 4 سال

کارشنایسی مديريت سرمايه گذاري

Bachelor in Investment Management

3 تا 4 سال

کارشناسی حقوق و تجارت

Bachelor in Law and Commerce

3 تا 4 سال

کارشناسی مدیریت خرد

Bachelor in Retail Management

 

در دنياي امروز، عملکرد مديران و سرپرستان به اتخاذ تصميمات  موثر و بجا بسیار حائز اهمیت است. بنابر‌اين شايسته است كه دانشجويان در زمينۀ روشهاي حل مساله، درست در آغاز كار به منظور بدست آوردن بهترين نتيجه در رقابتهاي حرفه‌اي آينده، تمرين كافي را داشته باشند.

اين برنامه‌ها دانشگاه ام اس يو (MSU)  دانشجويان را با سطحي عالي به منظور كسب مهارتهاي مورد نياز در عرصه تجارت محلي و بين‌المللي آماده مي‌نمايد.

بمحض اتمام موفقيت‌آميز هر كدام از برنامه‌هاي ديپلم دانشگاه علوم و مديريت، دانشجويان مي‌توانند ادامه تحصيل در سطح بالاتر در دانشگاه ام اس يو (MSU)  و هر يك از دانشگاههاي خارجي كه در ليست برنامه انتقال دانشجويان بين‌المللي (ISEP) مي‌باشد را انتخاب نمايند.

برنامه هاي تحتِ FBMP دانشجوياني را كه خواهان داشتن يك حرفۀ موفق دردنياي پرتحرك تجارت مي‌باشند، براي بخشهاي خصوصي ودولتي آماده مي‌نمايد.

 

دانشكده داروسازي

طول دوره

رشته

Program

3 تا 4 سال

 دیپلم داروسازي

Diploma in Pharmacy

3 تا 4 سال

کارشناسی داروسازي

Bachelor of Pharmacy

 

اين دانشکده دانشگاه ام اس يو (MSU)  شامل پنج دپارتمان مي‌باشد:

1-    شيمي دارويي

2-    علوم پزشكي اوليه و داروشناسي

3-    تكنولوژي دارويي

4-    رويۀ ساخت دارو

5-    داروسازي كلينيكي

 

ليسانس داروسازي به منظور آماده سازي دانشجويان با مهارتهاي اساسي و دانش مورد نياز براي ارائۀ موثرتر مراقبت هاي دارويي، صنايع دارويي و نيز توانايي در پيش بردن تحقيقات طراحي شده است. اين دوره دروس مسائل مربوط به خواص شيميايي، فيزيكي، دارويي، داروشناسيِ مواد اوليه دارويي و داروها، ونيز موارد استفاده آنها در حرفۀ داروسازي را پوشش مي‌دهد. فارغ‌التحصيلان توانايي خدمت رساني به عموم و بهبود كيفيت استفاده از داروها را دارا خواهند بود.

ليسانس داروسازي نياز به چهار سال دوره تحصيلي تمام وقت دارد. در هر سال تحصيلي سه ترم وجود دارد (دو ترم بلند مدت و يك ترم كوتاه مدت). سال اول، سال پايه مي‌باشد كه دانشجويان دروس فيزيك، شيمي، علوم پايۀ دارويي را مي‌خوانند و به داروخانه معرفي مي‌شوند. سه سال باقي مانده به مراحل بالاتر بيومديكال و علوم دارويي اختصاص داده شده است، همراه با دروس تخصصي داروسازي كلينيكي. در طول سالهاي آخر بيشتر زمان در مكانهاي پزشكي و داروخانه‌هاي بيمارستانها، جايي كه تجربيات ارزشمند كسب مي‌شود، صرف مي‌گردد.

كار در داروخانه مي‌تواند آموزنده و لذت بخش باشد. اين فرصتي است براي داروسازان تا دانش و مهارتهايشان را در مراقبت از بيمار (داروخانه و بيمارستان)، صنايع دارويي، مراكز تحقيقاتي، امور تنظيمي، بازاريابي، و محيطهاي علمي افزايش دهند. در حال حاضر، كمبود شديد داروساز در بخشهاي ذكر شده در مالزي وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies