گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در كوالالامپور  KUALA LUMPUR

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

19 February

ü

 

26 February

ü

 

 

MARCH 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

10 March

ü

 

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

30 April

ü

 

 

MAY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

19 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

04 June

ü

 

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

20 August

ü

 

 

SEPTEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

15 September

ü

 

17 September

ü

 

24 September

ü

ü

 

OCTOBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

29 October

ü

 

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

17 November

ü

ü

19 November

ü

 

26 November

ü

 

 

DECEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

10 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در پينانگ PENANG

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

 

 

OCTOBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

 

 

DECEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در سلانگور SELANGOR

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

19 March

ü

ü

 

APRIL

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

ü

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

30 July

ü

ü

 

AUGUST 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

ü

 

OCTOBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

ü

 

DECEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

ü

 

 

 

v                    بیشتر از 1.2 میلیون داوطلب در هر سال

v                    دارای تاییدیه جهانی : استرالیا ، نیوزلند ، آمریکا ، کانادا ، سنگاپور و اروپا

v                    نتیجه فقط بعد از 13 روز به صورت آنلاین در دسترس است.

v                    عالیترین سیستم صوتی برای آزمون  مهارت شنیدن در بریتیش کانسیل.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در كوالالامپور  KUALA LUMPUR

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

19 February

ü

 

26 February

ü

 

 

MARCH 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

10 March

ü

 

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

30 April

ü

 

 

MAY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

19 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

04 June

ü

 

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

20 August

ü

 

 

SEPTEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

15 September

ü

 

17 September

ü

 

24 September

ü

ü

 

OCTOBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

29 October

ü

 

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

17 November

ü

ü

19 November

ü

 

26 November

ü

 

 

DECEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

10 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در پينانگ PENANG

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

 

 

OCTOBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

 

 

DECEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در سلانگور SELANGOR

JANUARY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

19 March

ü

ü

 

APRIL

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

ü

 

JUNE 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

30 July

ü

ü

 

AUGUST 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

ü

 

OCTOBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

ü

 

DECEMBER

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

ü

 

 

 

v                    بیشتر از 1.2 میلیون داوطلب در هر سال

v                    دارای تاییدیه جهانی : استرالیا ، نیوزلند ، آمریکا ، کانادا ، سنگاپور و اروپا

v                    نتیجه فقط بعد از 13 روز به صورت آنلاین در دسترس است.

v                    عالیترین سیستم صوتی برای آزمون  مهارت شنیدن در بریتیش کانسیل.

 

 

 
 
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies