پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

Women's Development Research Centre

(مركز تحقيقات توسعه زنان)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سم شناسي

Toxicology

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت محيط زيست

Environmental Health

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت و سلامت شغلي

Occupational Safety & Health

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انفورماتيك دارويي

Pharmaco informatics

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت و سياست دارو

Drug Policy & Management

Centre for Archaeological Research Malaysia

( مركز تحقيقات باستان شناسي مالزي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نسل جديد مخابرات و ارتباطات مالتي مديا

Next Generation Multimedia Communications and Telemedicine

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كنترل و امنيت اينترنت پيشرفته

Advanced Internet Security and Monitoring

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نسل جديد اينترنت و IPV6

Next Generation Internet and IPv6

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

واقعيت مجازي پيشرفته

Advanced Virtual Reality

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري موبايل

Cellular Mobile Technologies

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات نظارت بر اينترنت

Internet Governance Study

National Advanced IPv6 Centre of Excellence

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دوره عصر حجر در آسياي جنوب شرقي

Paleolithic Period in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرهنگ عصر حجر در آسياي جنوب شرقي

Neolithic Culture in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

عمر فلز در آسياي جنوبي

Metal Age in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي در آسياي جنوبي

Achaeohistory in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي نژادي جنوب شرق آسيا

Ethno archaeology in South East Asia

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

Women's Development Research Centre

(مركز تحقيقات توسعه زنان)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سم شناسي

Toxicology

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت محيط زيست

Environmental Health

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت و سلامت شغلي

Occupational Safety & Health

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انفورماتيك دارويي

Pharmaco informatics

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت و سياست دارو

Drug Policy & Management

Centre for Archaeological Research Malaysia

( مركز تحقيقات باستان شناسي مالزي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نسل جديد مخابرات و ارتباطات مالتي مديا

Next Generation Multimedia Communications and Telemedicine

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كنترل و امنيت اينترنت پيشرفته

Advanced Internet Security and Monitoring

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نسل جديد اينترنت و IPV6

Next Generation Internet and IPv6

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

واقعيت مجازي پيشرفته

Advanced Virtual Reality

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري موبايل

Cellular Mobile Technologies

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات نظارت بر اينترنت

Internet Governance Study

National Advanced IPv6 Centre of Excellence

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دوره عصر حجر در آسياي جنوب شرقي

Paleolithic Period in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرهنگ عصر حجر در آسياي جنوب شرقي

Neolithic Culture in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

عمر فلز در آسياي جنوبي

Metal Age in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي در آسياي جنوبي

Achaeohistory in Southeast Asia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

باستان شناسي نژادي جنوب شرق آسيا

Ethno archaeology in South East Asia

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.